..:: System logowania ::..
Login

Hasło
Jako "Login "podaj nr. albumu (czyli nr. indeksu/legitymacji studenckiej)
"Hasło" to Twój nr. PESEL
Gdy nie możesz się zalogować zgłoś się do B4 314b!
..:: ******************************************************** ::..

W Y N I K . W Y B O R U . D O S T Ę P N Y . P O . Z A L O G O W A N I U !!!