Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Wydział

Wyniki głosowań przeprowadzonych na Zebraniu Okręgowego Kolegium Elektorów w dniu 16.06.2020

 1. Protokół z wyborów do Senatu w grupie profesorów i profesorów uczelni
 2. Protokół z głosowania w grupie pozostałych nauczycieli akademickich
 3. Protokół z wyborów do Kolegium Wydziału w grupie profesorów i profesorów uczelni
 4. Protokół z wyborów do Kolegium Wydziału w grupie pozostałych nauczycieli akademickich
 5. Protokół z wyborów do Kolegium Wydziału w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 6. Protokoły z głosowań do Senatu i Kolegium Wydziału

Zgodnie z ordynacją wyborczą AGH (uchwała Senatu AGH nr 30/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 - 2024, wraz ze zmianami (uchwała nr 44/2020 Senatu AGH z dnia 3 kwietnia 2020 r. i uchwała nr 48/2020 z 24 kwietnia 2020 r. w powiązaniu z uchwałą nr 89/2020 z 8 maja 2020 r. dotyczącą przeprowadzenia czynności procedury wyborczej zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych)) chciałbym poinformować, że zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki mające na celu wyłonienie przedstawicieli do Senatu oraz członków Kolegium Wydziałowego WIMiR odbędzie się 16.06.2020 roku o godzinie 11.00. Zebranie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams oraz systemu Vote ( https://vote.agh.edu.pl/wybory2020/).

Porządek obrad:

 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2.  Głosowanie nad wyborem na przedstawicieli do Senatu AGH w grupie profesorów.
 3. Głosowanie nad wyborem na przedstawicieli do Senatu AGH w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.
 4. Ogłoszenie wyników wyborów na przedstawicieli do Senatu.
 5. Głosowanie nad wyborem członków Kolegium Wydziałowego WIMiR w grupie profesorów.
 6. Głosowanie nad wyborem członków Kolegium Wydziałowego WIMiR w grupie pozostałych nauczycieli akademickich
 7.  Głosowanie nad wyborem członków Kolegium Wydziałowego WIMiR w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 8. Ogłoszenie wyników wyborów członków Kolegium Wydziałowego WIMiR
 9. Zakończenie zebrania.

Przewidywany czas trwania zebrania 1 godzina.

Z uwagi na ważność głosowań proszę o uczestnictwo w spotkaniu.

Listy kandydatów na Senatorów i członków Kolegium Wydziału:

Lista kandydatów do Kolegium Wydziałowego WIMiR

Lista kandydatów na Senatorów AGH


Okręgowa Komisja Wyborcza nr 5 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH informuje, iż na zebraniu wyborczym Okręgowego Kolegium Elektorów w dniu 27.05.2020 roku wyłoniono następujących kandydatów na Dziekana:

 • dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH – 68 głosów
 • dr hab. inż. Kszysztof Kołodziejczyk, prof. AGH – 3 głosy
 • dr hab. inż. Marcin Kot, prof. AGH – 2 głosy
 • dr hab. inż. Tomasz Machniewicz, prof. AGH – 1 głos
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak – 1 głos
 • dr hab. inż. Sławomir Zimowski, prof. AGH – 1 głos

Zgodnie z §12 ust. 3 Ordynacji, do Rektora Elekta przekazana została lista 3 kandydatów z największą ilością głosów.


Zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów

Uprzejmie informuje , że zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów odbędzie się we środę 27 maja 2020 r. od godziny 11:00. Głównym celem spotkania jest wyłanianie kandydatów na Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki kadencji 2020-2024.

Plan zebrania:

 • ukonstytuowanie OKE,
 •  wybór komisji skrutacyjnej,
 • wybór Przewodniczącego OKE i jego zastępcy,
 •  wyłanianie kandydatów na Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Na podstawie Uchwały nr 30/2020 z 26 lutego 2020 i Uchwały 44/2020 z 3 kwietnia w dniach od 3 do 8 czerwca Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmować będzie zgłoszenie kandydatur do Senatu w grupach nauczycieli akademickich i Kolegium Wydziału. Forma zgłaszania została ustalona Uchwałą Senatu 48/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Wzory zgłoszeń:

Karta zgłoszenia kandydata do Kolegium Wydziału

Karta zgłoszenia kandydata do Senatu AGH


 


Wyniki Wyborów Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów - OKW nr 5


Ogłoszenie w sprawie głosowania na Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów

Zgodnie z decyzją przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej ustalam dla wszystkich głosowań początek o godzinie 9 w poniedziałek 4 maja i koniec o godzinie 15 we wtorek 5 maja br.

Głosowanie odbędzie się przez serwis https://vote.agh.edu.pl/Wybory2020:

 1. Otwarcie systemu dla głosowania zostało przewidziane na 4 maja na godzinę 9.00 zaś zamknięcie na 5 maja na godzinę 15.00.
 2. Osoby głosujące są przypisane wyłącznie do tylko jednego głosowania - tego, w którym są uprawnieni do oddania głosu.
 3.  Po rozpoczęciu głosowania (zgodnie z terminem) do osób uprawnionych zostanie wysłany e-mail z informacją o głosowaniu, link do strony internetowej, na której znajduje się głosowanie, a także terminie jego zakończenia.
 4. Osoby głosujące po zalogowaniu widzą tabelę z przypisaną do nich sesją głosowania Wybory OKW 5 (5 - nr OKW). Po kliknięciu na niej zobaczą kartę do głosowania, na której skreślają (przez kliknięcie w obrębie imienia i nazwiska) kandydata, na którego nie chcą oddać głosu. Nad kandydatami znajduje się informacja jak należy głosować i maksymalnie ilu kandydatów można zostawić na karcie do głosowania. Po skreśleniu odpowiedniej liczby kandydatów należy kliknąć przycisk dalej, co kończy głosowanie.

Lista Kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w Okręgu Wyborczym nr 5

Ogłoszenie:

W związku z podjętą w dniu 24 kwietnia 2020 roku Przez Senat AGH uchwałą nr 48/2020 zmieniam termin wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na dzień 4 maja 2020 w godzinach od 9 do 15.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej nr 5

WIMiR. Dr hab. inż. Jacek Feliks, prof. AGH


Zgodnie z uchwałą Senatu z dnia 3 kwietnia 2020 wprowadzającą zmiany w tabeli czynności i dat począwszy od zakończenia II tury wyborów bezpośrednich do OKE zakładając wznowienie akcji wyborczej od 20 kwietnia 2020 r. przedstawiam zaktualizowany harmonogram prac Okręgowej Komisji Wyborczej:

 1. Do 24 kwietnia 2020 do godz. 15.00 Zgłaszanie Kandydatur do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach:
  • Profesorowie i profesorowie uczelni
  • Nauczyciele niebędący profesorami
  • Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
  Zgłoszenie należy złożyć elektronicznie na adres e-mail przewodniczącego OKW nr 5. Formularz zgłoszenia kandydata musi być podpisany przez zgłaszających oraz musi być na nim wyrażona zgoda kandydata potwierdzona jego podpisem oraz podpisane stosowne oświadczenia znajdujące się na drugiej stronie zgłoszenia.
 2. Do 24 kwietnia 2020 do godz. 15.00 Zgłaszanie Kandydatur do Senatu w grupie Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
 3. Ustalam na dzień 27 kwietnia 2020 w godzinach 8.00 do 21.00 I turę wyborów (on-line) przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach:
  • Profesorowie i profesorowie uczelni
  • Nauczyciele niebędący profesorami.
 4. Ewentualna II i III tura wyborów odbędzie się w dniach 4-8 maja 2020.

Lista Elektorów Okręgowego Kolegium Elektorów nr 5

Wyniki Wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów II tura:

Wybory do Okręgowego Kolegium Elektorów - II tura:

W dniach 19 i 20 marca zostanie przeprowadzona II tura wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów.

Procedura wyborcza:

1. Głosowanie przeprowadzone zostanie w formie elektronicznej przez portal GŁOSUJ24.

2. Otwarcie systemu 19 marca o godz. 00:00.

3. Zamknięcie 20 marca o 20:00.

4. Każdy z pracowników otrzyma dwa maile z linkiem do głosowania.

5. Po wykorzystaniu jednego z nich drugi będzie nieaktywny.

6. GŁOSUJEMY POZYTYWNIE NA OSOBY KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ ELEKTORAMI.

7. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone po zakończeniu głosowania.

UWAGA!

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2020 w sprawie akcji wyborczej w obliczu zagrożenia epidemicznego

Wyniki Wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów I tura:

Listy kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów:

Ogłoszenia:

 • Do 17.03.2020 Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje karty zgłoszeń kandydatów do Senatu spośród pracowników niebędącymi nauczycielami akademickimi. Zgłoszenia kandydatów można również dostarczyć bezpośrednio członkom Komisji.
 • Do 17.03.2020 Komisja Wyborcza przyjmuje karty zgłoszeń kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (spośród właściwych grup pracowniczych). Zgłoszenia kandydatów można również dostarczyć bezpośrednio członkom Komisji.
 • Dyżury od 2.03.2020 do 5.03.2020 w godz. 11:00 - 13:00 (codziennie) członkowie Komisji pełnią dyżur w siedzibie Komisji (Budynek B-2 s. 21) i będą przyjmować karty zgłoszeń kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów (spośród właściwych grup pracowniczych).
  Zgłoszenia kandydatów można również dostarczyć bezpośrednio członkom Komisji.
 • Pierwsza tura wyborów odbędzie się w środę 11.03.2020 oraz czwartek 12.03.2020 w godz. 10:00 - 15:00.
 • Komunikat Przewodniczącego UKW dotyczący aktualnej procedury wyborczej wydany w związku z zagrożeniem epidemiologicznym:
  1. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i zalecenie kwarantanny domowej dla niektórych wyborców wprowadzamy alternatywną formę głosowania - przez pełnomocnika.
  2. Osoba uprawniona do głosowania przesyła skan pisemnego upoważnienia wg zasad opisanych poniżej (konieczne dane upoważnionego i upoważniającego) na adres przewodniczącego OKW. Wskazane jest (ale nie bezwzględnie wymagane) aby upoważniona osoba była z grona wyborców z danego okręgu.
  3. Na tej podstawie na polecenie przewodniczącego OKW komisja wydaje upoważnionemu pełnomocnikowi kartę do głosowania i umożliwia mu oddanie głosu. Na liście wyborców fakt oddania głosu przez pełnomocnika jest odnotowany stosowną adnotacją.
  4. Wydruk skanu upoważnienia zostaje włączony do dokumentacji wyborczej.

 • Do pobrania:

 • Upoważnienie do oddania głosu w wyborach bezpośrednich na kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów
 • Karta zgłoszenia kandydata do Okręgowego Kolegium Elektorów
 • Karta zgłoszenia kandydata do Uczelnianego Kolegium Elektorów
 • Karta zgłoszenia kandydata do Senatu

Skład OKW nr 5 WIMiR:

dr hab. inż. Jacek Feliks, prof. AGH – Przewodniczący
dr hab. inż. Robert Pilch, prof. AGH – zastępca Przewodniczącego
dr inż. Andrzej Janewicz – sekretarz
dr hab. inż. Piotr Kulinowski, prof. AGH
dr inż. Jacek Zarzycki
dr hab. inż. Ryszard Machnik, prof. AGH
dr hab. inż. Michał Mańka, prof. AGH
dr inż. Piotr Micek
dr inż. Sławomir Badura
dr inż. Jerzy Wojciechowski
dr hab. inż. Maciej Kłaczyński, prof. AGH
inż. Jerzy Nawara
mgr Ewa Ostrowska
mgr Łukasz Wojnar
inż. Magdalena Zięba - przedstawicielka studentów

Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.