Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Wyniki ankiet studenckich

Nauczyciele akademiccy najwyżej ocenieni w badaniach ankietowych dotyczących oceny osoby prowadzącej zajęcia przeprowadzonych wśród studentów WIMiR w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 w kolejności alfabetycznej

 • dr inż. Mariusz Gibiec
 • dr hab. inż. Piotr Kohut
 • dr hab. inż. Joanna Iwaniec
 • dr inż. Adam Korbel
 • dr hab. inż. Tomasz Machniewicz
 • dr inż. Tomasz Magiera
 • dr inż. Tadeusz Malcher
 • dr hab. inż. Maciej Petko
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
 • prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko

Zbiorcze wyniki badań ankietowych dotyczących oceny osoby prowadzącej zajęcia przeprowadzonych wśród studentów WIMiR w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Nr pytania Treść pytania Średnia z odpowiedzi
1 Zajęcia były prowadzone zgodnie z sylabusem przedmiotu/modułu (np. kryteria oceniania, wymiar godzin, osiągnięte efekty kształcenia). 4,55
2 Wszystkie zgłaszane na zajęciach niejasności zostały wyjaśnione w trakcie zajęć, konsultacji lub w innej formie (np. poprzez umieszczenie wyjaśnienia w Internecie). 4,52
3 Kryteria i zasady obliczania oceny końcowej lub zaliczenia zostały określone na pierwszych zajęciach. 4,61
4 Zajęcia rozpoczynały się i kończyły punktualnie. 4,60
5 Osoba prowadząca była dostępna dla studentów (konsultacje, o ile zostały wyznaczone, kontakt telefoniczny w ustalonych godzinach, poczta elektroniczna itp.). 4,53
6 Osoba prowadząca była przygotowana do zajęć. 4,55
7 Osoba prowadząca zajęcia przekazywała wiadomości w sposób jasny i zrozumiały. 4,39
8 Na zajęciach panowała atmosfera sprzyjająca przyswajaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności. 4,42
9 Zajęcia zachęcały do myślenia i aktywnego uczestnictwa. 4,20
10 Zajęcia umożliwiały wzbogacenie wiedzy lub umiejętności. 4,36
11 Osoba prowadząca była wymagająca i konsekwentna. 4,38
12 Osoba prowadząca była obiektywna. 4,51
13 Osoba prowadząca wskazywała na związki przedmiotu z zagadnieniami praktycznymi. 4,44

Odpowiedzi można było udzielić w zakresie ocen od 1 – całkowicie się nie zgadzam do 5 – całkowicie się zgadzam.


Nauczyciele akademiccy najwyżej ocenieni w badaniach ankietowych dotyczących oceny osoby prowadzącej zajęcia przeprowadzonych wśród studentów WIMiR w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 w kolejności alfabetycznej

 • dr hab. inż. Marian Banaś, prof. AGH
 • dr inż. Łukasz Bołoz
 • dr hab. inż. Joanna Iwaniec
 • dr inż. Wojciech Jabłoński
 • dr hab. inż. Bolesław Karwat, prof. AGH
 • dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk
 • dr inż. Tomasz Krakowski
 • dr hab. inż. Ryszard Machnik
 • dr Marek Pluta
 • dr inż. Barbara Worsztynowicz - Błażejowska

Zbiorcze wyniki badań ankietowych dotyczących oceny osoby prowadzącej zajęcia przeprowadzonych wśród studentów WIMiR w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Nr pytania Treść pytania Średnia z odpowiedzi
1 Zajęcia były prowadzone zgodnie z sylabusem przedmiotu/modułu (np. kryteria oceniania, wymiar godzin, osiągnięte efekty kształcenia). 4,63
2 Wszystkie zgłaszane na zajęciach niejasności zostały wyjaśnione w trakcie zajęć, konsultacji lub w innej formie (np. poprzez umieszczenie wyjaśnienia w Internecie). 4,52
3 Kryteria i zasady obliczania oceny końcowej lub zaliczenia zostały określone na pierwszych zajęciach. 4,61
4 Zajęcia rozpoczynały się i kończyły punktualnie. 4,69
5 Osoba prowadząca była dostępna dla studentów (konsultacje, o ile zostały wyznaczone, kontakt telefoniczny w ustalonych godzinach, poczta elektroniczna itp.). 4,56
6 Osoba prowadząca była przygotowana do zajęć. 4,6
7 Osoba prowadząca zajęcia przekazywała wiadomości w sposób jasny i zrozumiały. 4,39
8 Na zajęciach panowała atmosfera sprzyjająca przyswajaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności. 4,41
9 Zajęcia zachęcały do myślenia i aktywnego uczestnictwa. 4,24
10 Zajęcia umożliwiały wzbogacenie wiedzy lub umiejętności. 4,40
11 Osoba prowadząca była wymagająca i konsekwentna. 4,37
12 Osoba prowadząca była obiektywna. 4,55
13 Osoba prowadząca wskazywała na związki przedmiotu z zagadnieniami praktycznymi. 4,45

Odpowiedzi można było udzielić w zakresie ocen od 1 – całkowicie się nie zgadzam do 5 – całkowicie się zgadzam.


Nauczyciele akademiccy najwyżej ocenieni w badaniach ankietowych dotyczących oceny osoby prowadzącej zajęcia przeprowadzonych wśród studentów WIMiR w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 w kolejności alfabetycznej

 • dr inż. Tomasz Dzik
 • dr inż. Dariusz Grzybek
 • dr inż. Tomasz Krakowski
 • dr inż. Agnieszka Kosoń-Schab
 • dr hab. inż. Andrzej Młyniec
 • dr inż. Agnieszka Ozga
 • dr inż. Robert Pilch
 • mgr inż. Maksymilian Smolnik
 • dr inż. Katarzyna Suder-Dębska
 • dr inż. Bożena Zwolińska

Zbiorcze wyniki badań ankietowych dotyczących oceny osoby prowadzącej zajęcia przeprowadzonych wśród studentów WIMiR w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Nr pytania Treść pytania Średnia z odpowiedzi
1 Zajęcia były prowadzone zgodnie z sylabusem przedmiotu/modułu (np. kryteria oceniania, wymiar godzin, osiągnięte efekty kształcenia). 4,63
2 Wszystkie zgłaszane na zajęciach niejasności zostały wyjaśnione w trakcie zajęć, konsultacji lub w innej formie (np. poprzez umieszczenie wyjaśnienia w Internecie). 4,52
3 Kryteria i zasady obliczania oceny końcowej lub zaliczenia zostały określone na pierwszych zajęciach. 4,61
4 Zajęcia rozpoczynały się i kończyły punktualnie. 4,69
5 Osoba prowadząca była dostępna dla studentów (konsultacje, o ile zostały wyznaczone, kontakt telefoniczny w ustalonych godzinach, poczta elektroniczna itp.). 4,56
6 Osoba prowadząca była przygotowana do zajęć. 4,6
7 Osoba prowadząca zajęcia przekazywała wiadomości w sposób jasny i zrozumiały. 4,39
8 Na zajęciach panowała atmosfera sprzyjająca przyswajaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności. 4,41
9 Zajęcia zachęcały do myślenia i aktywnego uczestnictwa. 4,24
10 Zajęcia umożliwiały wzbogacenie wiedzy lub umiejętności. 4,40
11 Osoba prowadząca była wymagająca i konsekwentna. 4,37
12 Osoba prowadząca była obiektywna. 4,55
13 Osoba prowadząca wskazywała na związki przedmiotu z zagadnieniami praktycznymi. 4,45

Odpowiedzi można było udzielić w zakresie ocen od 1 – całkowicie się nie zgadzam do 5 – całkowicie się zgadzam.


Nauczyciele akademiccy najwyżej ocenieni w badaniach ankietowych dotyczących oceny osoby prowadzącej zajęcia przeprowadzonych wśród studentów WIMiR w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 w kolejności alfabetycznej

 • dr inż. Piotr Chyła
 • dr inż. Piotr Kasza
 • dr inż. Tomasz Magiera
 • dr inż. Andrzej Młyniec
 • dr inż. Adam Pilch
 • dr inż. Daniel Prusak
 • dr inż. Jarosław Rubacha
 • dr inż. Jerzy Stojek
 • dr inż. Jacek Zarzycki

Zbiorcze wyniki badań ankietowych dotyczących oceny osoby prowadzącej zajęcia przeprowadzonych wśród studentów WIMiR w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Nr pytania Treść pytania Średnia z odpowiedzi
1 Zajęcia były prowadzone zgodnie z sylabusem przedmiotu/modułu (np. kryteria oceniania, wymiar godzin, osiągnięte efekty kształcenia). 4,72
2 Wszystkie zgłaszane na zajęciach niejasności zostały wyjaśnione w trakcie zajęć, konsultacji lub w innej formie (np. poprzez umieszczenie wyjaśnienia w Internecie). 4,58
3 Kryteria i zasady obliczania oceny końcowej lub zaliczenia zostały określone na pierwszych zajęciach. 4,63
4 Zajęcia rozpoczynały się i kończyły punktualnie. 4,66
5 Osoba prowadząca była dostępna dla studentów (konsultacje, o ile zostały wyznaczone, kontakt telefoniczny w ustalonych godzinach, poczta elektroniczna itp.). 4,62
6 Osoba prowadząca była przygotowana do zajęć. 4,8
7 Osoba prowadząca zajęcia przekazywała wiadomości w sposób jasny i zrozumiały. 4,41
8 Na zajęciach panowała atmosfera sprzyjająca przyswajaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności. 4,49
9 Zajęcia zachęcały do myślenia i aktywnego uczestnictwa. 4,33
10 Zajęcia umożliwiały wzbogacenie wiedzy lub umiejętności. 4,5
11 Osoba prowadząca była wymagająca i konsekwentna. 4,55
12 Osoba prowadząca była obiektywna. 4,64
13 Osoba prowadząca wskazywała na związki przedmiotu z zagadnieniami praktycznymi. 4,49

Odpowiedzi można było udzielić w zakresie ocen od 1 – całkowicie się nie zgadzam do 5 – całkowicie się zgadzam.


Nauczyciele akademiccy najwyżej ocenieni w badaniach ankietowych dotyczących oceny osoby prowadzącej zajęcia przeprowadzonych wśród studentów WIMiR w roku akademickim 2014/2015 w kolejności alfabetycznej

 • dr inż. Piotr Bera
 • dr inż. Łukasz Bołoz
 • dr inż. Cezary Kasprzak
 • dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk
 • dr inż. Tomasz Krakowski
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski
 • dr inż. Tomasz Magiera
 • dr inż. Szymon Molski
 • mgr inż. Hubert Ruta
 • dr inż. Jacek Wierzbicki
 • dr inż. Barbara Worsztynowicz

Zbiorcze wyniki badań ankietowych dotyczących oceny osoby prowadzącej zajęcia przeprowadzonych wśród studentów WIMiR w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Nr pytania Treść pytania Średnia z odpowiedzi
1 Zajęcia były prowadzone zgodnie z sylabusem przedmiotu/modułu (np. kryteria oceniania, wymiar godzin, osiągnięte efekty kształcenia). 4,7
2 Wszystkie zgłaszane na zajęciach niejasności zostały wyjaśnione w trakcie zajęć, konsultacji lub w innej formie (np. poprzez umieszczenie wyjaśnienia w Internecie). 4,56
3 Kryteria i zasady obliczania oceny końcowej lub zaliczenia zostały określone na pierwszych zajęciach. 4,67
4 Zajęcia rozpoczynały się i kończyły punktualnie. 4,62
5 Osoba prowadząca była dostępna dla studentów (konsultacje, o ile zostały wyznaczone, kontakt telefoniczny w ustalonych godzinach, poczta elektroniczna itp.). 4,63
6 Osoba prowadząca była przygotowana do zajęć. 4,82
7 Osoba prowadząca zajęcia przekazywała wiadomości w sposób jasny i zrozumiały. 4,45
8 Na zajęciach panowała atmosfera sprzyjająca przyswajaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności. 4,44
9 Zajęcia zachęcały do myślenia i aktywnego uczestnictwa. 4,26
10 Zajęcia umożliwiały wzbogacenie wiedzy lub umiejętności. 4,45
11 Osoba prowadząca była wymagająca i konsekwentna. 4,51
12 Osoba prowadząca była obiektywna. 4,62
13 Osoba prowadząca wskazywała na związki przedmiotu z zagadnieniami praktycznymi. 4,47

Odpowiedzi można było udzielić w zakresie ocen od 1 – całkowicie się nie zgadzam do 5 – całkowicie się zgadzam.


Zbiorcze wyniki badań ankietowych dotyczących oceny osoby prowadzącej zajęcia przeprowadzonych wśród studentów WIMiR w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015

Nr pytania Treść pytania Średnia z odpowiedzi
1 Zajęcia były prowadzone zgodnie z sylabusem przedmiotu/modułu (np. kryteria oceniania, wymiar godzin, osiągnięte efekty kształcenia). 4,71
2 Wszystkie zgłaszane na zajęciach niejasności zostały wyjaśnione w trakcie zajęć, konsultacji lub w innej formie (np. poprzez umieszczenie wyjaśnienia w Internecie). 4,6
3 Kryteria i zasady obliczania oceny końcowej lub zaliczenia zostały określone na pierwszych zajęciach. 4,68
4 Zajęcia rozpoczynały się i kończyły punktualnie. 4,61
5 Osoba prowadząca była dostępna dla studentów (konsultacje, o ile zostały wyznaczone, kontakt telefoniczny w ustalonych godzinach, poczta elektroniczna itp.). 4,6
6 Osoba prowadząca była przygotowana do zajęć. 4,83
7 Osoba prowadząca zajęcia przekazywała wiadomości w sposób jasny i zrozumiały. 4,46
8 Na zajęciach panowała atmosfera sprzyjająca przyswajaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności. 4,5
9 Zajęcia zachęcały do myślenia i aktywnego uczestnictwa. 4,24
10 Zajęcia umożliwiały wzbogacenie wiedzy lub umiejętności. 4,49
11 Osoba prowadząca była wymagająca i konsekwentna. 4,47
12 Osoba prowadząca była obiektywna. 4,58
13 Osoba prowadząca wskazywała na związki przedmiotu z zagadnieniami praktycznymi. 4,52

Odpowiedzi można było udzielić w zakresie ocen od 1 – całkowicie się nie zgadzam do 5 – całkowicie się zgadzam.


Zbiorcze wyniki badań ankietowych dotyczących oceny osoby prowadzącej zajęcia przeprowadzonych wśród studentów WIMiR w dniach 4 – 30 czerwca 2014 r.

Nr pytania Treść pytania Średnia z odpowiedzi
1 Zajęcia były prowadzone zgodnie z sylabusem przedmiotu/modułu (np. kryteria oceniania, wymiar godzin, osiągnięte efekty kształcenia). 4,46
2 Wszystkie zgłaszane na zajęciach niejasności zostały wyjaśnione w trakcie zajęć, konsultacji lub w innej formie (np. poprzez umieszczenie wyjaśnienia w Internecie). 4,29
3 Kryteria i zasady obliczania oceny końcowej lub zaliczenia zostały określone na pierwszych zajęciach. 4,43
4 Zajęcia rozpoczynały się i kończyły punktualnie. 4,49
5 Osoba prowadząca była dostępna dla studentów (konsultacje, o ile zostały wyznaczone, kontakt telefoniczny w ustalonych godzinach, poczta elektroniczna itp.). 4,38
6 Osoba prowadząca była przygotowana do zajęć. 4,52
7 Osoba prowadząca zajęcia przekazywała wiadomości w sposób jasny i zrozumiały. 4,2
8 Na zajęciach panowała atmosfera sprzyjająca przyswajaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności. 4,19
9 Zajęcia zachęcały do myślenia i aktywnego uczestnictwa. 4,09
10 Zajęcia umożliwiały wzbogacenie wiedzy lub umiejętności. 4,22
11 Osoba prowadząca była wymagająca i konsekwentna. 4,37
12 Osoba prowadząca była obiektywna. 4,37
13 Osoba prowadząca wskazywała na związki przedmiotu z zagadnieniami praktycznymi. 4,25

Odpowiedzi można było udzielić w zakresie ocen od 1 – całkowicie się nie zgadzam do 5 – całkowicie się zgadzam.


Wyniki badań ankietowych dotyczących oceny warunków kształcenia przeprowadzonych wśród studentów WIMiR w dniach 8 stycznia – 8 marca 2014 r.

Nr pytania Treść pytania Średnia z odpowiedzi
1 Dostęp do Internetu na terenie Uczelni. 3,67
2 Warunki do przeprowadzenia zajęć (liczebność grup, wielkość sal itp). 3,97
3 Wyposażenie techniczne sal wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych. 3,92
4 Dostęp do informacji o warunkach udzielania pomocy materialnej. 3,7
5 Dostęp do podręczników w bibliotece głównej, jej czytelni oraz bibliotekach wydziałowych. 4,12
6 Dostęp do komputerowych baz danych, katalogów, fachowego oprogramowania i innych zasobów elektronicznych. 3,78
7 Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich. 4,06
8 Warunki bytowe w domach studenckich. 3,67
9 Dostęp do obiektów sportowych. 3,76
10 Dostęp do informacji na temat wymian studenckich oraz ich funkcjonowanie. 2,92
11 Dostęp do informacji o kołach naukowych, programach studenckich, konferencjach oraz o ofercie naukowo-kulturalnej. 3,3
12 Dostęp do informacji dotyczących kształcenia. 3,73

Odpowiedzi można było udzielić w zakresie ocen od 1 – bardzo źle do 5 – bardzo dobrze.


Wyniki badań ankietowych obsługi administracyjnej procesu kształcenia przeprowadzonych wśród studentów WIMiR w dniach 11 października – 4 listopada 2013 r.

Nr pytania Treść pytania Średnia z odpowiedzi
1 Aktualność informacji dostępnych w dziekanatach oraz na tablicach ogłoszeniowych. 3,51
2 Klarowność i kompletność informacji uzyskiwanych w dziekanatach. 3,55
3 Klarowność i kompletność informacji zamieszczanych na tablicach ogłoszeniowych. 3,42
4 Dostępność formularzy na stronie internetowej Wydziału. 4,12
5 Aktualność informacji dostępnych na stronie internetowej Wydziału. 3,6
6 Zakres godzin w jakich dziekanat otwarty jest dla studentów. 3,14
7 Przestrzeganie godzin otwarcia dziekanatu. 4,36
8 Życzliwość obsługi dziekanatu. 3,52
9 Sprawność obsługi w dziekanacie. 3,3
10 Rzetelność informacji udzielanych przez pracowników dziekanatu. 3,91
11 Satysfakcja z informacji uzyskiwanych przez telefon lub e-mail 4,12

Odpowiedzi można było udzielić w zakresie ocen od 1 – bardzo źle do 5 – bardzo dobrze.

Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.