Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Ważniejsze wydarzenia

 • 2018
  W skład Wydziału wchodzi 9 Katedr:
  1. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
   kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze
  2. Katedra Systemów Wytwarzania
   kierownik katedry: dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. AGH
  3. Katedra Automatyzacji Procesów
   kierownik katedry: dr hab. inż. Marek Iwaniec, prof. AGH
  4. Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska
   kierownik katedry: dr hab. inż. Marian Banaś, prof. AGH
  5. Katedra Transportu Linowego
   kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Jerzy Kwasniewski
  6. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
   kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak
  7. Katedra Robotyki i Mechatroniki
   kierownik katedry: dr hab. inż. Maciej Petko
  8. Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji
   kierownik katedry: dr hab. inż. Tomasz Machniewicz
  9. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
   kierownik katedry: dr hab. inż. Marcin Kot, prof. AGH
   
 • 2018
  Po raz pierwszy w swojej histori Wydział uzyskał kategorię naukową A+
   
 • 2016
  Ponownie na Dziekana Wydziału wybrano prof. Antoniego Kalukiewicza
   
 • 2012
  Dziekanem wybrano prof. Antoniego Kalukiewicza
   
 • 2008
  Ponownie dziekanem wybrano prof. Janusza Kowala
   
 • 2005
  Ponownie dziekanem wybrano prof. Janusza Kowala
   
 • 2005
  Wydział uzyskał akredytację kierunku studiów "Mechanika i Budowa Maszyn" nadany przez Państwową Komisję Akredytacyjną
   
 • 2002
  Wydział uzyskał akredytację kierunków studiów "Mechanika i Budowa Maszyn" oraz "Automatyka i Robotyka" nadany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych na lata 2002/2003 - 2007/2008
   
 • 2002
  Dziekanem wybrano prof. Włodzimierza Kowalskiego
   
 • 2002
  Jubileusz 50-lecia istnienia WydziałuIt comprised the following units
  W skład Wydziału wchodzi 11 jednostek - 9 Katedr jedna Pracownia oraz jeden Zakład :
  1. Katedra Wytrzymałości i Technologii Maszyn
   kierownik katedry: prof. dr hab. inż Andrzej Skorupa
  2. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
   kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Tadeusz Banaszewski
  3. Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska
   kierownik katedry: prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Drzymała
  4. Katedra Automatyzacji Procesów
   kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Janusz Kowal
  5. Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
   kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła
  6. Katedra Transportu Linowego
   kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Józef Hansel
  7. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
   kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Wojciech Batko
  8. Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn
   kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
  9. Pracownia Akustyki Strukturalnej i Materiałów Inteligentnych
   kierownik pracowni: prof. dr hab. inż. Ryszard Panuszka
  10. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
   kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Stanisław Wolny
  11. Zakład Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
   kierownik zakładu: dr hab. inż. Józef Salwiński
   
 • 1999
  Dziekanem wybrano prof. Wojciecha Batko
   
 • 1996
  Dziekanem wybrano prof. Janusza Kowala
   
 • 01.04.1992
  Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych przemianowano na WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
  z jednostkami :
  1. Katedra Podstaw Budowy i Eksploatacji Maszyn (kierownik prof. Andrzej Skorupa)
  2. Mechaniki i Wibroakustyki (prof. Zbigniew Engel)
  3. Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn (prof. Józef Giergiel)
  4. Katedra Mechaniki, Teorii Maszyn i Podstaw Automatyki (prof. Karol Tomaszewski)
  5. Katedra Transportu Linowego (prof. Józef Hansel)
  6. Katedra Maszyn Górniczych i Utylizacji Odpadów (prof. Adam Klich)
  7. Katedra Urządzeń Ochrony Środowiska (prof. Zygmunt Drzymała)
  8. Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych (prof. Stanisław Gumuła)
  9. Zakład Automatyzacji Procesów (prof. Lucjan Kruszecki)
   
 • 1990
  Dziekanem wybrano prof. Andrzeja Skorupę
   
 • 1987
  Dziekanem wybrano prof. Artura Bębna
   
 • 1982
  Struktura Wydziału

  Instytut Podstaw Budowy Maszyn - dyrektor doc. Adam Siemieniec z zakładami:
  1. Wytrzymałości Materiałów (kierownik doc. Adam Siemieniec)
  2. Podstaw Konstruowania i Badania Maszyn (kierownik doc. Marian Warszyński)
  3. Podstaw Konstrukcji Maszyn i Techniki Smarowniczej (kierownik prof. Stanisław Pytko)
  4. Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (kierownik prof. Władysław Lenkiewicz)
  5. Technologii Mechanicznej (kierownik doc. Piotr Rusek)
  6. Pracownia Zastosowań Informatyki i Metrologii (kierownik dr Włodzimierz Figiel)

  Instytut Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki -dyrektor prof. Adam Klich z zakładami:
  1. Automatyzacji Górnictwa (kierownik prof. Lucjan Kruszecki)
  2. Maszyn i Urządzeń Górnictwa Podziemnego (kierownik prof. Adam Klich)
  3. Maszyn i Urządzeń Przepływowych (kierownik prof. Jan Sentek)
  4. Maszyn i Urządzeń Transportu Kopalnianego (kierownik doc. Adam Siedlar)
  5. Konstrukcji Maszyn i Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych (kierownik doc. Henryk Knop)
  6. Maszyn Przeróbczych i Urządzeń Powierzchniowych (kierownik doc. Tadeusz Banaszewski)
  7. Środowiskowe Laboratorium Badania Lin Stalowych i Urządzeń Transportu Linowego (kierownik doc. Józef Hansel)
  8. Laboratorium Badania Samojezdnych Zestawów Zmechanizowanych dla Górnictwa Rud (siedziba w Trzebini) (kierownik dr Kazimierz Pawlik)

  Instytut Maszyn Hutniczych i Automatyki -dyrektor - prof. Zygmunt Drzymała z zakładami:
  1. Urządzeń Przemysłu Metali Nieżelaznych i Materiałów Budowlanych (kierownik prof. Zygmunt Drzymała)
  2. Projektowania Hut, Urządzeń Hutniczych, Odpylających i Utylizacji Surowców Wtórnych (kierownik doc. Jan Wróbel)
  3. Urządzeń Obróbki Plastycznej i Przetwórstwa Metali (kierownik prof. Władysław Dobrucki)
  4. Termodynamiki i Urządzeń Energetycznych (kierownik prof. Tadeusz Haupt)
  5. Urządzeń Dźwigowych i Transportowych (kierownik doc. Stefan Stupnicki)
  6. Automatyki (kierownik prof. Wiesław Zapałowicz)
  7. Doświadczalny (kierownik mgr Eugeniusz Fuchs)

  Instytut Mechaniki i Wibroakustyki - dyrektor prof. Zbigniew Engel z zakładami:
  1. Wibroakustyki (kierownik prof. Zbigniew Engel)
  2. Dynamiki Maszyn (kierownik prof. Józef Giergiel)
  3. Mechaniki (kierownik doc. Stanisław Kasprzyk)
  4. Teorii Maszyn i Podstaw Automatyki (kierownik prof. Karol Tomaszewski)
  5. Metrologii i Diagnostyki (kierownik doc. Jan Adamczyk)
  6. Ergonomii (kierownik doc. Stefan Knapik)
  7. Pracownia Modelowania i Analizy Sygnałów Wibroakustycznych (kierownik dr Andrzej Gołaś)
   
 • 1981
  Ponownie dziekanem wybrano prof. Józefa Giergiela
   
 • IV.1978
  Powołano nowy Instytut:
  Instytut Mechaniki i Wibroakustyki - dyrektor prof. Zbigniew Engel
   
 • 1978
  Dziekanem wybrano prof. Józefa Giergiela
   
 • II.1976
  W Instytucie Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki powołano Laboratorium Badania Samojezdnych Zestawów Zmechanizowanych dla Górnictwa Rud (siedziba w Trzebini) (kierownik dr Kazimierz Pawlik)
   
 • 1975/76
  Dziekanem wybrano prof. Zygmunta Drzymałę
   
 • X.1974
  Utworzono Instytut Mechaniki i Wibroakustyki(dyrektor prof. Zbigniew Engel), w którym powołano środowiskowe Laboratorium Drgań i Szumów (kierownik doc. Jan Adamczyk)
   
 • VII.1972
  Powołano środowiskowe Laboratorium Badania Lin Stalowych i Urządzeń Transportu Linowego (kierownik doc. Juliusz Stachurski)
   
 • 1971/72
  Ponownie dziekanem wybrano doc. Adama Siemieńca
  Powołano środowiskowe Laboratorium Drgań i Szumów (kierownik doc. Zbigniew Engel)
   
 • 01.10.1969
  W miejsce Katedr utworzono Instytuty:
  1. Instytut Podstaw Budowy Maszyn - dyrektor doc. Marian Warszyński
  2. Instytut Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki -dyrektor prof. Tadeusz Kubiczek
  3. Instytut Maszyn Hutniczych i Automatyki - dyrektor prof. Jan Anioła)
   
 • 1969
  Dziekanem wybrano doc. Adama Siemieńca
   
 • 1966/67
  Dziekanem wybrano doc. Eugeniusza Podobę
   
 • 1964/65
  Dziekanem wybrano prof. Stanisława Markowskiego
   
 • 1962/63
  Dziekanem wybrano doc. Mieczysława Damasiewicza
   
 • 1960/61
  Dziekanem wybrano doc. Jana Aniołę
   
 • 1958/59
  Utworzono Katedrę Maszyn Przeróbki Kopalin (kierownik prof. Andrzej Battaglia)
  Przemianowano Katedrę Maszynoznawstwa na Katedrę Termodynamiki i Urządzeń Energetycznych
   
 • 01.10.1957
  Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa przemianowano na WYDZIAŁ MASZYN GÓRNICZYCH I HUTNICZYCH Powstała nowa Katedra Historii Techniki i Nauk Technicznych (kierownik prof. Mieczysław Radwan)
   
 • 1956/57
  Dziekanem wybrano doc. Stanisława Markowskiego
   
 • 1954/55
  Oddano do użytku kopalnię doświadczalną w B-2 o kubaturze 3773 m3
   
 • 1953/54
  Dziekanem wybrano prof. Wacława Lesieckiego
   
 • 1952/53
  Wydział obejmował:
  1. Katedrę Części Maszyn (kierownik prof. Jan Krauze)
  2. Katedrę Maszyn Hutniczych przeniesioną z Wydziału Metalurgicznego (kierownik prof. Stanisław Zygmuntowicz)
  3. Katedrę Maszyn i Urządzeń Górniczych przeniesioną z Wydziału Górniczego (kierownik prof. Wacław Lesiecki)
  4. Katedrę Maszynoznawstwa II (kierownik prof. Edmund Chromiński)
  5. Katedrę Mechaniki Technicznej (kierownik prof. Mieczysław Damasiewicz)
  6. Katedrę Technologii Mechanicznej (kierownik prof. Witold Biernawski)
  7. Katedrę Wytrzymałości Materiałów (kierownik prof. Aleksander Lisowski)
   
 • 01.01.52
  W wyniku podziału Wydziału Elektromechanicznego powstał WYDZIAŁ MECHANIZACJI GÓRNICTWA I HUTNICTWA - dziekan - prof. Kazimierz Szawłowski
   
Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.