Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Inżynieria Mechatroniczna

Kierunek kształcenia Mechatronika ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty podstawowe (matematyka, fizyka), przedmioty kierunkowe z zakresu mechaniki, sterowania, informatyki i elektroniki oraz przedmioty specjalistyczne.

Treści nauczania przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych uwzględniają techniki komputerowego wspomagania prac inżynierskich, zastosowanie napędów, układów sensorycznych i nowoczesnych układów sterowania oraz podstawy robotyki. Studenci zapoznają się z metodami i narzędziami analizy i syntezy systemów mechatronicznych, z uwzględnieniem znaczenia integracji w mechatronice.

Studia na kierunku Mechatronika przygotowują inżynierów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektujących urządzenia mechatroniczne oraz w zakresie eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Absolwenci studiów na kierunku Mechatronika są przygotowywani do pracy w biurach projektów i ośrodkach badawczych oraz firmach produkujących i eksploatujących urządzenia mechatroniczne. Posiadają też odpowiednie podstawy do podjęcia studiów doktoranckich.

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • matematyki, fizyki, chemii, informatyki,
 • metod numerycznych,
 • właściwości materiałów stosowanych w mechatronice,
 • podstaw elektroniki i elektrotechniki, robotyki, napędów i czujników, w tym systemów wizyjnych,
 • metrologii, metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, znajomości metod obliczeniowych i narzędzi niezbędnych do analizy wyników eksperymentu,
 • mechaniki technicznej, automatyki i teorii sterowania, systemów mikroprocesorowych, podstaw IT, metod i technik programowania,
 • teorii konstrukcji maszyn precyzyjnych, w tym teorii maszyn i mechanizmów,
 • metodologii projektowania urządzeń mechatronicznych oraz metod i technik stosowanych w zakresie projektowania, w tym sztucznej inteligencji,
 • narzędzi komputerowych do projektowania i symulacji urządzeń mechatronicznych,
 • posiada wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw patentowych,
 • posiada wiedzę z zakresu zarządzania, w tym zarządzania jakością i działalnością gospodarczą.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie jednej z trzech specjalizacji prowadzonych w zakresie projektowania mechatronicznego, wytwarzania mechatronicznego oraz systemów inteligentnych. Posiada wiedzę z zakresu projektowania konstrukcji mechanicznych, projektowania układów elektronicznych, projektowania układów sterowania oraz przygotowywania oprogramowania, jak również zna techniki wirtualnego i szybkiego prototypowania, projektowania układów wbudowanych, inteligentnych autonomicznych urządzeń mechatronicznych oraz mikroukładów (MEMS).

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • pracować indywidualnie i w zespole jak również kierować małym zespołem,
 • potrafi opracować dokumentację oraz przygotować, przedstawić i przeprowadzić dyskusję na temat realizacji zadania,
 • potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do analizy i projektowania elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • potrafi projektować urządzenia i systemy mechatroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • potrafi korzystać z narzędzi analitycznych, symulacyjnych w projektowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz w projektowaniem procesu ich wytwarzania,
 • potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • potrafi ocenić przydatność nowych osiągnięć w zakresie materiałów, komponentów, metod projektowania i wytwarzania do projektowania lub wytwarzania urządzeń i systemów mechatronicznych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym,
 • rozwiązywać problemy związane z integracją układów mechatronicznych,
 • potrafi posługiwać się komputerowymi narzędziami wspomagania pracy inżyniera,
 • efektywnie się komunikować i współpracować w wielodziedzinowym środowisku pracy,
 • potrafi realizować projekty w zespołach studenckich, jak również zarządzać pracą takiego zespołu,
 • być zaangażowanym w ciągłe doskonalenie aby poszerzać swoją wiedzę zawodową.

Praktyki:

W ramach studiów I-o stopnia student ma obowiązek odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową, którą realizuje w trakcie letniej przerwy w 6 semestrze studiów. Każdy student realizuje praktykę indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie, którego działalność związana jest z inżynierią mechaniczną, inżynierią wytwarzania. W ramach studiów II-o stopnia student w trakcie 3-go semestru studiów realizuje miesięczną praktykę dyplomową, najczęściej powiązaną z tematyką realizowanej pracy magisterskiej.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in.

 • KGHM Polska Miedź,
 • PZL Sp. z o.o.,
 • KHW S.A.,
 • Tauron S.A.,
 • WOLFRAM,
 • CDM Smith Sp. z o.o.,
 • EMT-Systems Sp. z o.o.,
 • KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.,    
 • Valmet Automation Sp. z o.o.,
 • FTT Stomil Wolbrom S.A,
 • SIGNALCO LTD,
 • Sandvik Polska sp. z o.o.,
 • National Instruments.

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektant, konstruktor,
 • inżynier (np. główny inżynier w zakładzie, inżynier ds. produktu, ds. testów, ds. walidacji),
 • mechatronik,

Miejsca pracy:

 • biura projektów (zajmujące się układami mechanicznymi lub mechatronicznymi),
 • firmy konsultingowe, konstrukcyjne i technologiczne,
 • jednostki naukowo−badawcze oraz przemyśle zakresie badań i rozwoju, prac doświadczalnych i testowania układów mechanicznych, mechatronicznych lub sterowania,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,

Jak wskazują prowadzone badania ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów. Inżynieria Mechatroniczna jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów obejmującym zagadnienia z obszarów mechaniki, sterowania, informatyki i elektroniki. Kierunek Inżynieria Mechatroniczna w roku 2016 w rankingu PERSPEKTYW został wybrany najlepszym kierunkiem w łączonej grupie Automatyki i Robotyki oraz Mechatroniki.

Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.