Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

Studia Międzykierunkowe „Inżynieria Mechaniczna I Materiałowa” prowadzone przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Metali Nieżelaznych, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica

W ramach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prowadzony jest kierunek „Mechanika i Budowa Maszyn”, który kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia inżynierów i magistrów inżynierów mechaników. Za kształcenie na tym kierunku WIMiR otrzymał ocenę z wyróżnieniem przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Szeroka współpraca WIMiR z różnymi gałęziami przemysłu, a szczególnie opinie płynące od pracodawców z tzw. „Doliny Lotniczej” (Polskich Zakładów Lotniczych Sikorsky Company oraz innych zakładów ulokowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu), jak również studentów studiujących w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Mielcu potwierdziły konieczność kształcenia inżynierów mechaników o znacznie rozszerzonej wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej.

W Akademii Górniczo-Hutniczej trzy wydziały kształcą studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia inżynierów i magistrów inżynierów na kierunku „Inżynieria Materiałowa”, są to: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Metali Nieżelaznych, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Należy przyjąć, że połączenie standardów kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn i kierunku Inżynieria Materiałowa stworzy nową jakość edukacyjną, a tym samym przygotuje przyszłych absolwentów studiów międzykierunkowych „Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa” do pracy w nowoczesnym przemyśle. Obecnie przemysł oczekuje od mechaników również szerokiej wiedzy z zakresu przetwórstwa i zastosowań nowoczesnych materiałów, tak metalicznych, jak również szeroko rozumianych tworzyw sztucznych, czy kompozytów.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki wraz z pozostałymi wnioskującymi wydziałami wnoszą o uruchomienie studiów międzykierunkowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o nazwie „Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa”.

Obecnie w Polsce żadna uczelnia techniczna nie kształci specjalistów w tym zakresie na obecnie prowadzonych kierunkach studiów.

Podstawa prawna

Podstawą prawną powołania studiów międzykierunkowych Inżynieria mechaniczna i materiałowa jest Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełnić uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z 2007 r., Nr 164, poz. 1166).

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 2685, z czego 915 godzin jest obieralnych, co stanowi 34 % wszystkich zajęć (min wymaga 2400 godzin i 30 % zajęć obieralnych). Godzin wykładowych jest 1245, co stanowi 46 % zajęć (max wykładów – to 50 %). Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 210 (równa wymaganemu minimum). Praktyki studenckie będą trwały 4 tygodnie i będą realizowane w okresie wakacyjnym po 6 semestrze studiów.

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
 • podstawowych zagadnień z przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, chemia, informatyka),
 • podstawowych zagadnień z przedmiotów technicznych tj. grafiki inżynierskiej, mechaniki, wytrzymałości elementów maszyn, konstrukcji maszyn, mechaniki płynów, termodynamiki,
 • budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn,
 • posiada znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,
 • realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn oraz prac wspomagających projektowanie maszyn,
 • nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych i kompozytowych,
 • podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem,
 • ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • dokonać doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów,
 • jest przygotowany do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z eksploatatorami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich,
 • formułować racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach,
 • posiada umiejętności korzystania z informacji technicznej,
 • wykorzystać narzędzia informatyczne do analizy i przetwarzania danych,
 • pracować indywidualnie i w zespole.

Praktyki:


W ramach studiów I-o stopnia student ma obowiązek odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową, którą realizuje w trakcie letniej przerwy w 6 semestrze studiów. Każdy student realizuje praktykę indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie, którego działalność związana jest z inżynierią mechaniczną, inżynierią materiałową, inżynierią wytwarzania.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje Wydział należą m.in.:

 • KGHM Polska Miedź,
 • PZL Sp. z o.o.,
 • KHW S.A.,
 • Tauron S.A.,
 • WOLFRAM,
 • CDM Smith Sp. z o.o.,
 • EMT-Systems Sp. z o.o.,
 • KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.,
 • Valmet Automation Sp. z o.o.,
 • FTT Stomil Wolbrom S.A,
 • SIGNALCO LTD,
 • Sandvik Polska sp. z o.o.,
 • UDT,
 • TDT,
 • National Instruments.

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn i urządzeń,
 • inżynierowie w zakładach produkcyjnych,
 • kontrolerzy jakości w działach produkcyjnych,
 • inżynierowie odpowiedzialni za planowanie zamówień w procesie produkcji,
 • inżynier (np. główny inżynier w zakładzie, inżynier ds. produktu, ds. testów, ds. walidacji),
 • konsultanci w zakresie doboru materiałów konstrukcyjnych.

Miejsca pracy:

 • przedsiębiorstwa przemysłowe (także małe i średnie) oraz inne zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne oraz związane z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostki badawczo-rozwojowe przemysłu, jednostki doradcze oraz przedsiębiorstwa obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania,
 • firmy konsultingowe,
 • jednostki odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów,
 • jednostki akredytacyjne i atestujące oraz inne wymagające wiedzy technicznej i informatycznej,
 • jednostki naukowo−badawcze,
 • własna działalności gospodarcza.

„Inżynieria mechaniczna i materiałowa” to studia międzykierunkowe spełniające standardy kształcenia na kierunkach "Mechanika i Budowa Maszyn" oraz "Inżynieria Materiałowa" kształcące mechaników posiadających szeroką wiedzę z zakresu przetwórstwa i zastosowań nowoczesnych materiałów, tak metalicznych, jak również szeroko rozumianych tworzyw sztucznych, czy kompozytów. Studia prowadzone są przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Metali Nieżelaznych, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. W ramach kierunku kształceni są inżynierowie mechanicy o znacznie rozszerzonej wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej.

Ramowe treści kształcenia

W ramach studiów I-go stopnia prowadzone będzie kształcenie jednolite. Treści kształcenia realizowane będą w 7 semestrach w ramach przedmiotów: ogólnych, podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych.

Program kształcenia spełnia wymagania standardów kształcenia:

 • dla kierunku Mechanika i budowa maszyn w 102 % punkty ECTS oraz w 123 % godziny zajęć,
 • dla kierunku Inżynieria materiałowa w 106 % punkty ECTS oraz w 128 % godziny zajęć.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez pracowników czterech wydziałów: Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydziału Metali Nieżelaznych i Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. W procesie dydaktycznym będzie wykorzystywana najlepsza baza laboratoryjna tych wydziałów.

Przyszli studenci będą rekrutowani na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki i po zakończeniu studiów otrzymają dyplom tego wydziału. Studia I-go stopnia będą kończyły się egzaminem inżynierskim i nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Studia będą prowadzone w systemie stacjonarnym w Krakowie i systemie niestacjonarnym w ZOD w Mielcu.

Program studiów międzykierunkowych Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.