Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Inżynieria Akustyczna

Na kierunku Inżynieria Akustyczna kształceni są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie dynamicznie rozwijającego się sektora wiedzy, obecnego w licznych dziedzinach gospodarki, w tym szczególnie mocno w działach gospodarki opartej na nowoczesnej wiedzy. Kadry kształcone na tym kierunku mogą też wnieść cenny wkład w rozwój społeczeństwa, pracując w instytucjach publicznych związanych z ochroną środowiska. Studenci Inżynierii Akustycznej nabywają również kompetencji dla wspomagania instytucji kultury i sztuki, a nawet dla aktywnego udziału w procesie tworzenia sztuki. Jakość kształcenia na kierunku Inżynieria Akustyczna jest ciągle podnoszona, poprzez wprowadzanie nowych, aktualnych elementów wiedzy i rozszerzanie bazy laboratoryjnej.

Wprowadzane są też korekty procesu dydaktycznego na bazie uzyskiwanych doświadczeń. Ważną role w procesie dydaktycznym pełni współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami, a także umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego poprzez wspieranie wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus. Rozwijane są zainteresowania studentów i ich umiejętności pracy organizycyjnej, poprzez wspieranie studenckich kół naukowych, a także krakowskiej sekcji studenckiej Audio Engineering Society.

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • matematyki, fizyki, mechaniki, podstaw informatyki i programowania,
 • podstawy akustyki, teorii drgań, akustyki muzycznej i muzyki,
 • elektrotechniki, elektroniki i teorii sygnałów,
 • podstaw metrologii w szczególności metody i techniki pomiaru i estymacji podstawowych wielkości elektrycznych, akustycznych i mechanicznych,
 • posiada wiedzę o zjawiskach, sprzęcie i technikach w zakresie realizacji nagrań
 • posiada ogólną wiedzę dotyczącą źródeł hałasu w technice i środowisku
 • zna metody i środki techniczne ograniczania hałasu,
 • zna technologie analizy i syntezy mowy oraz komunikacji głosowej z komputerem,
 • posiada wiedzę dotyczącą zjawisk akustycznych i drganiowych występujących w technice i muzyce,
 • zna nowoczesne techniki, urządzenia i narzędzia programistyczne w stopniu pozwalającym na biegłe posługiwanie się nimi,
 • wpływu działania hałasu i drgań na człowieka i jego środowisko
 • zna zasady kształtowania parametrów akustycznych wnętrz,
 • zna zasady działania elementów elektronicznych, analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych,
 • zna i rozumie procesy rejestracji, przetwarzania, archiwizacji, transmisji i odtwarzania dźwięku,
 • zna zasady którymi musi się kierować inżynier dźwięku aby wykreować obraz sceny akustycznej o pożądanych cechach,
 • posiada wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie jednej z dwóch specjalizacji: "Drgania i hałas w technice i środowisku" oraz "Inżynieria dźwięku w mediach i kulturze". Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu inżynierii akustycznej, jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia prac projektowych. Nabywa również kompetencje dla wspomagania instytucji kultury i sztuki, a nawet dla aktywnego udziału w procesie tworzenia sztuki.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • wdrażać i eksploatować rozwiązania ograniczające hałas i wibracje obiektów technicznych,
 • realizować nagrania dźwiękowe dla wszelkich typów mediów elektronicznych,
 • kształtować właściwy przekaz dźwiękowy,
 • potrafi biegle posługiwać się współczesnymi środkami technicznymi w pomiarach akustycznych i wibracyjnych,
 • potrafi posługiwać się narzędziami programistycznymi oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania,
 • potrafi opracować dokumentację zadania inżynierskiego, sporządzić rysunki, schematy oraz prezentację,
 • potrafi przeprowadzić analizę i ocenę szkodliwości oddziaływania hałasu i drgań na człowieka i jego środowisko a także dobrać rozwiązania ograniczające to oddziaływanie,
 • potrafi przeprowadzić analizę akustyczną pomieszczenia, ocenić konieczność zastosowania adaptacji akustycznej wnętrza, jak również ją zaprojektować,
 • potrafi zaprojektować prosty system rozpoznawania mowy,
 • potrafi projektować proste algorytmy przetwarzania sygnałów oraz proste systemy sprzętowe cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • potrafi oceniać i projektować proste instalacje elektroakustyczne,
 • potrafi interpretować akustyczne dane pomiarowe,
 • posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii akustycznej pozwalającą na samodzielne podejmowanie twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz badawczych,
 • potrafi samodzielnie projektować urządzenia i oprogramowanie stosowane w inżynierii akustycznej,
 • potrafi oceniać wyniki pomiarów przy pomocy metod analizy statystycznejpotrafi wykorzystywać nowoczesne metody projektowania systemów dźwiękowych, w tym wielokanałowych, modelowania akustycznego wnętrz, diagnostyki wibroakustycznej, percepcyjnego kodowania dźwięku

Praktyki:

W ramach studiów I-o stopnia student ma obowiązek odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową, którą realizuje w trakcie letniej przerwy w 6 semestrze studiów. Każdy student realizuje praktykę indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie, którego działalność związana jest z inżynierią mechaniczną, inżynierią wytwarzania. W ramach studiów II-o stopnia student w trakcie 3-go semestru studiów realizuje miesięczną praktykę dyplomową, najczęściej powiązaną z tematyką realizowanej pracy magisterskiej. Studenci Inżynierii Akustycznej zazwyczaj odbywają praktyki w licznych małych firmach z zakresu techniki nagraniowej (studia nagrań), np. w Radiu Kraków, adaptacji akustycznej wnętrz, pomiarów hałasu, oraz produkujących specjalistyczne oprogramowanie z zakresu akustyki.

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektant, konstruktor, (projektowanie i tworzenie oprogramowania przydatnego w akustyce, oraz zastosowania akustyki biomedycznej),
 • inżynier (np. główny inżynier w zakładzie, inżynier ds. produktu, ds. testów, ds. walidacji), do wszelkich prac inżynierskich związanych z akustyką,
 • programista,
 • specjalista ds. akustyki wnętrz,
 • specjalista ds. ograniczania hałasu,
 • projektant systemów dźwiękowych,
 • specjalista ds. pomiarów akustycznych,
 • reżyser dźwięku, realizator nagrań, realizator dźwięku scenicznego,

Miejsca pracy:

 • biura projektów, transport (obniżanie hałasu komunikacyjnego), budownictwo (izolacja i adaptacja akustyczna pomieszczeń i budowli, wibroizolacja),
 • firmy konsultingowe, konstrukcyjne i technologiczne,
 • inżynieria ochrony środowiska (liczne instytucje państwowe i samorządowe),
 • działy badawczo-rozwojowe w przemyśle (projektowanie urządzeń pod kątem obniżania ich drgań i hałasu),
 • telekomunikacja i komunikacja (technologia mowy),
 • media elektroniczne – radio, telewizja, internet, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nowoczesnych materiałów interaktywnych, nagłaśnianie koncertów i imprez masowych,
 • specjalistyczny przemysł produkujący sprzęt elektroakustyczny, akustyczne urządzenia pomiarowe,
 • własna działalności gospodarcza.

Inżynieria Akustyczna to unikalne w skali kraju studia o charakterze interdyscyplinarnym, prowadzone przez dwa wydziały AGH: WIMiR oraz WIEiT kształcące inżynierów oraz magistrów inżynierów akustyków.

Szczegółowe informacje na stronie www.msia.agh.edu.pl

Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.