Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Automatyka i Robotyka

Katedra Automatyzacji Procesów wraz z Katedrą Robotyki i Mechatroniki kształci inżynierów na kierunku Automatyka i Robotyka. Obydwie Katedry kształcą także magistrów inżynierów na tym samym kierunku w ramach specjalności Automatyka i Metrologia. Kształcenie odbywa się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Absolwenci kierunku i specjalności otrzymują wszechstronne wykształcenie w zakresie metod opisu i projektowania układów sterowania dla różnych obszarów techniki. Zawarte jest ono w ciągle unowocześnianych planach i programach studiów, w tym w przedmiotach specjalistycznych, takich jak: „Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne”, „Identyfikacja procesów przemysłowych”, „Teoria sterowania”, „Komputerowe systemy sterowania”, „Sterowniki przemysłowe”, „Przemysłowe układy kontrolno-pomiarowe”, „Automatyzacja procesów przemysłowych”, „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, „Marketing”. W planach studiów znajdują się także przedmioty obieralne, których zadaniem jest pogłębianie wiedzy w wybranych obszarach, wynikających z tematyki pracy dyplomowej lub indywidualnych zainteresowań studenta. Pracownicy obydwu Katedr prowadzą szeroką współpracę z przemysłem, a jej wyniki przenoszą na grunt prowadzonych zajęć dydaktycznych. Absolwenci, uzyskujący w terminie wysokie oceny, otrzymują stypendia naukowe, jak również znajdują bardzo łatwo zatrudnienie.

Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w każdej dziedzinie przemysłu. Mogą oni pracować w utrzymaniu ruchu maszyn i urządzeń automatyki, mogą projektować i wytwarzać zarówno indywidualne maszyny i układy automatyki, jak i zautomatyzowane linie produkcyjne. Dobre przygotowanie zawodowe oraz informatyczne, a także umiejętność posługiwania się komputerem, pozwalają im na pracę w różnorodnych zespołach lub też na prowadzenie własnej firmy.

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • matematyki, fizyki, chemii, elektrotechniki i elektroniki, mechaniki i mechaniki płynów, termodynamiki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, metod numerycznych i programowania, technik i technologii wytwarzania - w stopniu dostosowanym do zagadnień automatyki i robotyki, 
 • analizy sygnałów oraz identyfikacji,
 • komputerowego wspomagania projektowania,
 •  metrologii i technik pomiarowych,
 •  napędów i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego,
 • sterowania ciągłego, dyskretnego i techniki mikroprocesorowej,
 •  systemów czasu rzeczywistego,
 •  podstaw automatyzacji procesów produkcyjnych,
 •  podstaw eksploatacji układów automatyki i robotyki,
 • systemów wizyjnych,
 •  ochrony własności intelektualnej i praw patentowych,
 • zarządzania, w tym zarządzania jakością i działalnością gospodarczą,
 •  modelowania obiektów i układów automatycznej regulacji,
 • sterowania układami wielowymiarowymi,
 • projektowania i budowy złożonych systemów pomiarowych oraz systemów sterowania i regulacji,
 • materiałów inteligentnych i ich wykorzystania w obszarze automatyki i robotyki,
 •  podstaw analizy obrazu z ukierunkowaniem na zastosowanie systemów wizyjnych w układach przemysłowych.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • pracować indywidualnie oraz zespołowo,
 • opracować dokumentację oraz przygotować, przedstawić i przeprowadzić dyskusję na temat realizowanego zadania z zakresu automatyki i robotyki,
 • planować i wykonywać eksperymenty, w tym pomiary wielkości elektrycznych i mechanicznych, oraz interpretować uzyskane wyniki,
 • przeprowadzać symulacje komputerowe działania układów automatycznej regulacji,
 • wykorzystywać nowe podzespoły do projektowania i budowy układów automatyki,
 • obliczać i dobierać elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne układy napędowe,
 • zaprojektować oraz wykonać układ regulacji,
 • stosować narzędzia komputerowego wspomagania projektowania do budowy systemu automatyki przemysłowej,
 • napisać program do obsługi urządzenia przemysłowego,
 • przeprowadzić analizę badanych sygnałów oraz wyznaczyć ich podstawowe parametry,
 • napisać program na mikroprocesor realizujący podstawowe zadania,
 • zbudować model systemu informatycznego w języku UML,
 • posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi,
 • wykorzystać poznane metody i modele do opisu obiektów i układów sterowania,
 • dobrać strukturę układu sterującego,
 • wykonać aplikacje zawansowanych algorytmów sterowania,
 • przygotować złożone programy na sterowniki PLC,
 • zaprojektować sterowanie procesem technologicznym, dobrać podukłady systemu sterowania, opracować algorytm i zaprogramować cyfrowe układy sterujące,
 • zastosować nowoczesne materiały inteligentne oraz elementy wykorzystujące takie materiały,
 • realizować projekty w zespołach.

Praktyki:

W ramach studiów I-o stopnia student odbywa 4 tygodniową praktykę zawodową w trakcie letniej przerwy w 6 semestrze studiów. Student realizuje praktykę indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie, którego działalność związana jest z inżynierią mechaniczną.

W ramach studiów II-o stopnia student, w trakcie 3-go semestru, realizuje miesięczną praktykę dyplomową, najczęściej powiązaną z tematyką pracy magisterskiej.
Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą:

 • Siemens,
 • Bernecker&Rainer,
 • Automatic Sp. z o.o,
 • KGHM Polska Miedź,
 • PZL Sp. z o.o,
 • Tauron S.A.,
 • EMT-Systems Sp. z o.o.,
 • KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.,
 • Valmet Automation Sp. z o.o.,
 • SIGNALCO LTD,
 • National Instruments.

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy elementów i układów automatycznej regulacji,
 • programiści układów sterowania,
 • specjaliści w laboratoriach pomiarowych – naukowych i przemysłowych,
 • inżynierowie nadzoru w zakładach przemysłowych,
 • członkowie komisji walidacyjnych,
 • konsultanci ds. automatyzacji produkcji,
 • handlowcy w działach sprzedaży elementów i układów automatyki,
 • prezenterzy zautomatyzowanych wyrobów przemysłowych,
 • szkoleniowcy z zakresu automatyki przemysłowej.

Miejsca pracy:

 • biura projektów,
 • laboratoria badawcze i przemysłowe,
 • jednostki naukowo−badawcze,
 • zakłady produkujące elementy i układy automatyki oraz zautomatyzowane linie produkcyjne,
 • w działach utrzymania ruchu większości zakładów produkcyjnych, w których zainstalowano zautomatyzowane linie produkcyjne,
 • firmy konsultingowe, konstrukcyjne i technologiczne,
 • firmy handlowe zajmujące się sprzedażą zautomatyzowanych wyrobów przemysłowych,
 • własna działalności gospodarcza.

Jak wskazują prowadzone badania ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów. Wielu studentów II stopnia znajduje zatrudnienie jeszcze podczas kontynuowania studiów. Pracodawcy często preferują absolwentów Automatyki i Robotyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki podczas rozmów kwalifikacyjnych i decyzji o zatrudnieniu. Na ogół wynagrodzenie proponowane absolwentom jest na dobrym poziomie a perspektywy rozwoju są zachęcające. Kierunek Automatyka i Robotyka w roku 2016 w rankingu PERSPEKTYW został wybrany najlepszym kierunkiem w łączonej grupie Automatyki i Robotyki oraz Mechatroniki.

Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.