Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Studenci

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Mechatronicy – Praktyczni Specjaliści Przyszłości”


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.


Termin realizacji projektu: 03.09.2012 – 31.12.2015


 1. Jednostką realizującą projekt jest Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (WIMIR) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 2. Celem głównym projektu: ”Mechatronicy – Praktyczni Specjaliści Przyszłości” jest skuteczne wsparcie studentek/ów studiów pierwszego stopnia kierunku Mechatronika realizowanego przez WIMIR w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych.
 3. Projekt zakłada realizację następujących działań:
  • programu stypendialnego
  • programu zajęć wyrównawczych
  • zajęć fakultatywnych
  • szkoleń/kursów praktycznych
  • staży studenckich
  • organizację wizyt studyjnych
  • konkursu Mechatronik Roku AGH
 4. Uczestniczkami/kami projektu mogą zostać studentki/ci kierunku Mechatronika na WIMIR, którzy podjęli studia stacjonarne I-o stopnia w roku akademickim 2012/13 (rocznik 2012/13) oraz kontynuujący te studia z tym rocznikiem w kolejnych latach akademickich do momentu zakończenia projektu.
 5. Rekrutacja uczestników projektu rozpoczyna się w październiku 2012.
 6. W celu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie należy wypełnić następujące dokumenty:
  • deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • dane uczestnika w projekcie
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. Wypełnienie powyższych dokumentów jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia zawartych w pkt. 3 niniejszego regulaminu po zaakceptowaniu w procedurze rekrutacji.
 8. W rekrutacji na zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki pierwszeństwo mają studentki/ci z najniższym wskaźnikiem rekrutacji, którzy prześlą deklarację uczestnictwa w zajęciach w wymaganym terminie.
 9. W pozostałych działaniach kryteria rekrutacji będą wyróżniać uczestniczki/ków, którzy:
  • uzyskali najlepsze wyniki nauczania reprezentowane przez średnią ocenę z ukończonych planowo przez rocznik 2012/13 semestrów studiów, a w czasie 1-o semestru uzyskali najwyższy wskaźnik rekrutacji na studia na kierunek Mechatronika prowadzony przez WIMIR
  • dotrzymali wymaganego terminu przesłania zgłoszenia deklaracji uczestniczenia w działaniu
  • kierunek Mechatronika prowadzony przez WIMIR jest ich pierwszym kierunkiem studiów.
 10. Zespół zarządzający projektem zastrzega sobie prawo dołączenia do w/w kryteriów dodatkowych wymagań rekrutacji w wybranych działaniach
 11. W przypadku zadeklarowania uczestnictwa w określonym działaniu projektu przez większą od zaplanowanej liczbę uczestniczek/ków tworzona będzie rezerwowa lista rankingowa, która określi kolejność przyznawania wsparcia w przypadku rezygnacji uczestniczek/ków z listy właściwej lub zwiększenia liczby uczestniczek/ków wspieranych w ramach określonego działania.
 12. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów będą określone przez odpowiednie regulaminy, które zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem zbierania wniosków stypendialnych.
 13. Uczestniczki/nicy projektu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w jego działaniach oraz do potwierdzania swojego udziału na liście obecności.
 14. Każda/y uczestniczka/nik poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Regulamin w formacie PDF

Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.