Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Dyplom inżyniera - studia stacjonarne I-stopnia

Procedura dyplomowania inżyniera WIMiR 

Załączniki do procedury dyplomowania inżyniera WIMiR

UWAGA !!!

Nie umieszczać pracy w Wirtualnej Uczelni jeśli student posiada status "skreślony"

Tok i zasady realizacji 7 semestru studiów stacjonarnych I stopnia reguluje

Decyzja nr 4/2020 Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w sprawie sprawie toku i zasad realizacji 7- go semestru studiów stacjonarnych I - go stopnia

Inżynierska praca dyplomowa - założenia, wymagania i zasady realizacji

Uchwałą 02/10/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu "Inżynierska praca dyplomowa" Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zatwierdza dokument "Inżynierska praca dyplomowa, Założenia, wymagania i zasady realizacji" jako obowiązujący na siódmym semestrze studiów stacjonarnych I-o stopnia kierunkach: Automatyka i Robotyka, Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Akustyczna oraz Inżynieria Mechatroniczna od roku akademickiego 2012/13.

Prosimy nie drukować zaświadczeń, strony tytułowej oraz planu pracy znajdujących się w podanej wyżej uchwale. Aktualne druki, które mają znaleźć się w pracy są do pobrania niżej w podpunkcie "Wzorcowe arkusze do prac dyplomowych inżynierskich studia stacjonarne I stopnia"

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UZYSKANIA ZALICZENIA SEMESTRÓW STUDIÓW I DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia semestrów jest złożenie w Dziekanacie studiów stacjonarnych następujących dokumentów:

 • karty odejścia – dostępnej do pobrania tutaj oraz w punkcie KSERO w B2 (niski parter)
 • obiegowej karty dyplomowej – dostępnej do pobrania ( pobrać plik - format MS-Exel
 • wypełnić komputerowo i wydrukować) - w przypadku studentów, którzy starają sie o odpis dyplomu w języku obcym, osiągnięcia studenta powinny być podane w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język obcy
 • formularz prośby o przekazanie legitymacji - w przypadku podjęcia studiów drugiego stopnia na studiach stacjonarnych WIMiR (w celu zatrzymania legitymacji studenckiej) - formularz student otrzymuje i podpisuje w Dziekanacie

w terminach:

 • do 22 stycznia 2021r. dla studentów, którzy będą kontynuować naukę na studiach II stopnia
 • do 26 lutego 2021r. dla pozostałych studentów

Studenci przy składaniu dokumentów muszą znać termin obrony inżynierskiej pracy dyplomowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ W DZIEKANACIE – u Pani Bogusławy Antkiewicz (pokój 1, parter , budynek B-2)

Ustala się ostateczne terminy rejestracji Pracy dyplomowej inżynierskiej:

 • na 22 stycznia 2021 r. dla studentów, którzy będą kontynuować naukę na studiach II stopnia
 • na 26 lutego 2021 r. dla pozostałych studentów

Warunkiem rejestracji pracy dyplomowej (w wyżej wymienionych terminach)wg § 26 Regulaminu studiów AGH jest:

 • uzyskanie absolutorium tj. zaliczenie wszystkich semestrów i praktyk
 • weryfikacja pisemnej pracy dyplomowej przez promotora z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego
 • pozytywna ocena pracy dyplomowej promotora i recenzenta

Punkty ECTS za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej przyznawane są przez Dziekana Wydziału z chwilą rejestracji pracy dyplomowej wg § 26 Regulaminu studiów AGH

! Pracę dyplomową należy zarejestrować minimum 7 dni przed terminem obrony u Pani Bogusławy Antkiewicz, pokój 1, parter, budynek B2

W wymienionej poniżej kolejności należy dostarczyć:

Powyższe dokumenty dostępne są poniżej lub w Katedrach.

Przy rejestracji inżynierskiej pracy dyplomowej w Dziekanacie należy dostarczyć:

 • ksero strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej, opisaną płytkę kompaktową (z wersją oryginalną pracy) w papierowym etui (imię, nazwisko i nr albumu) + opis do płytki z podpisem Promotora, który jest dostępny poniżej, UWAGA: osoby piszące wspólną pracę dyplomową muszą dostarczyć 2 płytki kompaktowe oraz 2 opisy do tych płytek. We wspólnej pracy dyplomowej należy wyraźnie zaznaczyć, która osoba napisała poszczególne rozdziały, np.: przy spisie treści lub przy poszczególnych rozdziałach umieścić imię i nazwisko autora.
 • raport z systemu antyplagiatowego - skrót
 • oświadczenie studenta w języku polskim
 • oświadczenie studenta w języku angielskim - dla cudzoziemców
 • 4 zdjęć od fotografa formatu 4,5 x 6,5 cm i dowód wpłaty; 60 zł - koszt kompletu tylko w języku polskim,
 • Od 1 października 2020 - zmiana dokonywania opłat za dyplom! -  Opłaty należy dokonywać na subkonto studenta- a nie na konto ogólne!

REJESTRACJA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH

Po wcześniejszym oddaniu dokumentów koniecznych do zaliczenia i otrzymaniu pisemnego potwierdzenia o kompletności dokumentów z Dziekanatu studiów stacjonarnych - pokój 20


Pani Bogusława Antkiewicz
pokój 1, parter, budynek B2
poniedziałek, wtorek, środa, piątek

czwartek - nieczynne
w godzinach od 1000 do 1400

Wzorcowe arkusze do prac dyplomowych inżynierskich studia stacjonarne I stopnia:

Uwaga!!! Na kierunku Inżynieria Mechatroniczna w j.angielskim wszystkie oświadczenia mają być zamieszczone tylko w języku polskim. Temat pracy dyplomowej należy wpisać w języku polskim i języku angielskim.

Oryginały prac dyplomowych będą przechowywane, jak dotychczas, w Katedrach Dyplomujących.

Zasady wydawania odpisów dyplomów oraz suplementu do dyplomu w języku obcym

UWAGA - Absolwenci studiów stacjonarnych mogą starać się o wydanie odpisu dyplomu tylko w języku angielskim.

 • Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ( formularz ) w języku angielskim należy kierować do Dziekana Wydziału IMiR i złożyć u Pani Bogusławy Antkiewicz (pokój 1, parter, budynek B2) przy rejestracji pracy dyplomowej wraz z dowodem wpłaty w wysokości 40 zł za każdy odpis,
 • Opłaty za odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości 40 zł. Opłaty należy dokonywać na subkonto studenta- a nie na konto ogólne!
 • Wniosek, dowód wpłaty i jedno zdjęcie (zdjęcie musi być dokładnie takie samo jak w przypadku składania o wydanie dyplomu i odpisów w języku polskim), należy dostarczyć do Pani Bogusławy Antkiewicz (pokój 1, parter, budynek B2).

Odbiór dyplomów - studia stacjonarne

Dyplomy odbiera się osobiście w pokoju nr 1, parter, bud. - B2 u pani Bogusławy Antkiewicz.

W wyjątkowych przypadkach dyplom, suplement i odpisy dyplomu mogą być wydane na pisemny wniosek absolwenta osobie przez niego upoważnionej lub wysłane pocztą na pisemnie wskazany przez absolwenta adres, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podstawę odbioru dyplomu przez osobę inną niż absolwent stanowi upoważnienie notarialne lub upoważnienie zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej dokonane przez pracownika dziekanatu.

Po obronie

Po obronie możliwe jest uzyskanie „Zaświadczenia o statusie absolwenta”.

Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.