Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Aktualności-ogłoszenia

 • 02 Lipca 2020

  Dodatkowe szkolenie BHP dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych

  Sekcja BHP AGH informuje o dodatkowym szkoleniu BHP w formie online dla studentów AGH (studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych), które odbędzie się w dniu: 3 lipca 2020 - piątek, godz. 17:00 Szkolenie dotyczy przede wszystkim studentów, którzy rozpoczęli studia w II semestrze (...)
  Dodatkowe szkolenie BHP dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych

  Sekcja BHP AGH informuje o dodatkowym szkoleniu BHP w formie online dla studentów AGH (studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych), które odbędzie się w dniu:

  3 lipca 2020 - piątek, godz. 17:00

  Szkolenie dotyczy przede wszystkim studentów, którzy rozpoczęli studia w II semestrze (marzec) 2020 roku a przyszli na AGH z innych uczelni oraz tych, którzy z różnych powodów nie odbyli jeszcze takiego szkolenia w roku akademickim 2019/2020. (był termin stacjonarny 28 lutego)

  Komunikat jest zamieszczony  na stronie  http://www.bhp.agh.edu.pl/

  Poniżej  zamieszczamy zasady dotyczące uzyskania zaliczenia z kursu:

  • Samodzielne zapisanie się do kursu dostępnego w linku: https://upel.agh.edu.pl/szkolenia/course/view.php?id=70, Hasło do kursu: student2000
  • Potwierdzenie w module "Obecność na szkoleniu" (poprzez zaznaczenie właściwej opcji).
  • Uczestnictwo w szkoleniu w formie "webinarium".
  • Samodzielne wydrukowanie w formacie A4 poziomo, wypełnienie i wysłanie dokumentu "Karta szkolenia studenta" do Sekcji BHP AGH.

  Dokument "Karta szkolenia studenta" z kodem paskowym jest do pobrania z konta kandydata w systemie rekrutacji AGH lub na stronie bhp agh:  http://www.bhp.agh.edu.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Karta_szkolenia_studenta_przepisanie_2017.pdf

   Kartę należy uzupełnić o datę zgodnie z dniem szkolenia oraz czytelnymi podpisami studenta.

  Wypełnić należy wszystkie części dokumentu.

  Wypełniony dokument należy przesłać za pomocą tradycyjnej poczty w kopercie (nie rozcinać części)

  na adres korespondencyjny Sekcji BHP AGH :

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków

   
 • 26 Czerwca 2020

  Dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH - Dziekanem Elektem

  Dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH od 1 września nowym Dziekanem WIMiR w kadencji 2020 - 2024. GRATULUJEMY ! tel. 12-617-31-28 e-mail: mendrok@agh.edu.pl Informacje zawarte w SKOS AGH > > >

  Dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH
  od 1 września nowym Dziekanem WIMiR
  w kadencji 2020 - 2024.

  GRATULUJEMY !
  tel. 12-617-31-28
  e-mail: mendrok@agh.edu.pl
  Informacje zawarte w SKOS AGH >>>


   
 • 18 Czerwca 2020

  Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Pawła Zdziebko

  W dniu 3 lipca (piątek) 2020 r. o godz. 10:00 w formie wideokonferencji za pośrednictwem aplikacji MS Teams odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Pawła Zdziebko na temat: Analiza dynamicznej interakcji sieci trakcyjnej i odbieraka prądu z wykorzystaniem symulacji hybrydowej.

  Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Pawła Zdziebko

   

   
 • 19 Czerwca 2020

  Terminy egzaminów w semestrze letnim 2019/2020

 • 27 Maja 2020

  Laboratoria na terenie AGH - studia niestacjonarne - dodatkowe terminy zjazdów

  W związku z zarządzeniem nr 31/2020 Rektora AGH w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 §2. pkt. 1.2 w porozumieniu z WRSS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki wprowadzone zostały dwa dodatkowe terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych 13, 14 oraz 20 i 21 czerwca, w trakcie których będzie możliwość za zgodą Dziekana i w uzgodnieniu z grupą studentów, zrealizować wybrane zajęcia laboratoryjne na terenie Uczelni.
  W związku z zarządzeniem nr 31/2020 Rektora AGH w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 §2. pkt. 1.2 w porozumieniu z WRSS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki wprowadzone zostały dwa dodatkowe terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych 13, 14 oraz 20 i 21 czerwca, w trakcie których będzie możliwość za zgodą Dziekana i w uzgodnieniu z grupą studentów, zrealizować wybrane zajęcia laboratoryjne na terenie Uczelni.
   
 • 25 Maja 2020

  Realizacja procesu kształcenia w semestrze letnim 2019/2020 od 1 czerwca 2020 r. na WIMiR

 • 18 Maja 2020

  Funkcjonowanie biblioteki w okresie epidemii

  Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00: wypożyczenia książek wyłącznie po wcześniejszym zamówieniu poprzez e-mail i otrzymaniu informacji zwrotnej z biblioteki strefa wolnego dostępu do książek - zamknięta czytelnia, stanowiska komputerowe - nieczynne (...)
  Funkcjonowanie biblioteki w okresie epidemii

  Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00:

  • wypożyczenia książek wyłącznie po wcześniejszym zamówieniu poprzez e-mail i otrzymaniu informacji zwrotnej z biblioteki
  • strefa wolnego dostępu do książek - zamknięta
  • czytelnia, stanowiska komputerowe - nieczynne
  • prolongata książek za pomocą poczty elektronicznej
  • zwroty książek i podbicie karty odejścia studenta w godzinach otwarcia biblioteki

  Osoby przyjmowane są pojedynczo. Każda osoba powinna mieć maseczkę i rękawiczki ochronne oraz dokonać dezynfekcji rąk.

  Wszystkie zwracane książki będą poddawane tygodniowej kwarantannie.

  Wszelkie zapytania prosimy kierować poprzez pocztę elektroniczną.

  Biblioteka Wydziałowa WIMiR

   
 • 15 Maja 2020

  Laureaci 12 Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe WIMiR oraz 11 edycji Nagrody imienia Profesora Zygmunta Drzymały

   
  Laureaci 12 Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe WIMiR oraz 11 edycji Nagrody imienia Profesora Zygmunta Drzymały

   

   
 • 13 Maja 2020

  Pismo Pani Rektor, dr hab. Anny Siwik, prof. AGH ws. procedury rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021.

 • 04 Maja 2020

  Informacja nt. rejestracji zaległych prac dyplomowych

 • 30 Kwietnia 2020

  Stypendium z Funduszu im. Zielińskich

  Do 31 maja br. trwa nabór wniosków o stypendia przyznawane przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Zielińskich.

  Celem Funduszu jest wspieranie materialne uzdolnionej młodzieży. O nagrodę mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają warunki zawarte w regulaminie.

  Do 31 maja br. trwa nabór wniosków o stypendia przyznawane przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Zielińskich.

  Celem Funduszu jest wspieranie materialne uzdolnionej młodzieży. O nagrodę mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają warunki zawarte w regulaminie.

   
 • 20 Kwietnia 2020

  Informacja nt. rejestracji zaległych prac dyplomowych- przedłużony termin do 30 kwietnia 2020 roku

  Wszystkie czynności związane z zarejestrowaniem pracy dyplomowej można wykonać elektronicznie wg podanego poniżej algorytmu. Tryb postępowania przy rejestracji pracy dyplomowej: 1. Warunkiem rozpoczęcia procesu rejestracji pracy dyplomowej jest poprawne umieszczenie pracy w systemie (...)

  Wszystkie czynności związane z zarejestrowaniem pracy dyplomowej można wykonać elektronicznie wg podanego poniżej algorytmu.

  Tryb postępowania przy rejestracji pracy dyplomowej:

  1. Warunkiem rozpoczęcia procesu rejestracji pracy dyplomowej jest poprawne umieszczenie pracy w systemie Wirtualny Dziekanat, tj. wprowadzenie pracy, oświadczenia, streszczenia oraz opinii promotora, recenzenta a także wyników badania antyplagiatowego JSA.

  2. Drugim warunkiem jest posiadanie tzw. absolutorium, czyli potwierdzenia ukończenia wszystkich przewidzianych programem studiów zajęć.

  3. W przypadku różnic w temacie pracy (w odniesieniu do tematu umieszczonego w systemie Wirtualny Dziekanat) należy uzyskać zgodę odpowiedniego prodziekana na tę zmianę. Podpisane przez dyplomanta podanie należy przesłać pocztą elektroniczną.

  4. Celem potwierdzenia uzyskania absolutorium należy skontaktować się z pracownikiem dziekanatu odpowiedzialnym za dany kierunek studiów:

  - MiBM, IMiM, IA - mgr Beata Chwastek; beachwa@agh.edu.pl, +12 617 36-36

  - AiR, IM, IM_eng - mgr Renata Kozłowska - Bekas; rkozlow@agh.edu.pl, +12 617 52-21

  - st. II stopnia - mgr inż. Magdalena Dzik; madzik@agh.edu.pl, +12 617 35-60

  - st. niestacjonarne - mgr Dominik Kwaśniewski; dkwasnie@agh.edu.pl, +12 617 30-52

  5. Wszelkich dodatkowych informacji może udzielić kierownik dziekanatu – mgr Łukasz Wojnar; wojluk@agh.edu.pl, +12 617 30-50

  6. W przypadkach wymagających dodatkowych rozstrzygnięć – decyzje podejmuje odpowiedni prodziekan.

   
 • 15 Kwietnia 2020

  Wirtualny Dzień Otwarty AGH - program WIMiR

  W ramach Dnia Otwartego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do spotkań on-line. 17 kwietnia 2020 w godzinach od 12:00 do 13:00 przedstawiciele Samorządu Studenckiego WIMiR oraz Kół Naukowych będą dla Was dostępni w wirtualnych pokojach lub w formie relacji na żywo. Ponieważ nie możemy (...)
  Wirtualny Dzień Otwarty AGH - program WIMiR

  W ramach Dnia Otwartego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do spotkań on-line. 17 kwietnia 2020 w godzinach od 12:00 do 13:00 przedstawiciele Samorządu Studenckiego WIMiR oraz Kół Naukowych będą dla Was dostępni w wirtualnych pokojach lub w formie relacji na żywo. Ponieważ nie możemy się spotkać i zaprezentować naszej działalności na terenie Uczelni, zapraszamy na nasze strony i fanpage, a w szczególności zapraszamy na spotkania on-line gdzie będziecie mogli porozmawiać z miejmy nadzieję już wkrótce Waszymi starszymi kolegami.

  Informacje o kierunkach studiów prowadzonych na naszym Wydziale znajdziesz: http://www.imir.agh.edu.pl/pl/studia/stacjonarne_i-st/


  Samorząd Studencki - WRSS WIMiR

  FB https://www.facebook.com/wimir.agh/

  spotkanie on-line 17.04.2020 godz. 12:00-13:00:
  https://us04web.zoom.us/j/79715418033
  AGH Racing

  www: racing.agh.edu.pl,
  FB https://www.facebook.com/aghracing

  spotkanie on-line 17.04.2020 godz. 12:00-13:00:
  https://zoom.us/j/93997686765?pwd=UHVpL2pUT0ZSaUZ2R1oybTFHVllxQT09

  Meeting ID: 939 9768 6765
  Password: AGHRacing

  KN AGH Space Systems

  www: http://spacesystems.agh.edu.pl/,
  FB https://www.facebook.com/aghspace/

  spotkanie on-line 17.04.2020 godz. 12:00-13:00:
  https://discord.gg/aeHEpHr

  Koło Naukowe Inżynierii Akustycznej – KNIA

  www: http://student.agh.edu.pl/~knia/,
  FB https://www.facebook.com/kniagh/

  spotkanie on-line 17.04.2020 godz. 12:00-13:00:
  https://www.facebook.com/kniagh/live/
  KN Akustyki Architektonicznej

  FB https://www.facebook.com/KNAA.AGH/

  spotkanie on-line 17.04.2020 godz. 12:00-13:00:
  https://zoom.us/j/97986025950?pwd=SUk4VEcyNDhMdUNQWWNnTDhlNUp6UT09
  KN AGH NewTech

  www: http://www.newtech.agh.edu.pl/,
  FB https://www.facebook.com/AGH-NewTech-460986607384421/

  spotkanie on-line 17.04.2020 godz. 12:00-13:00:
  https://discord.gg/TZt5SN
  Projekt E-MotoAGH

  www: http://e-moto.agh.edu.pl,
  instagram https://www.instagram.com/emoto.agh/,
  FB https://www.facebook.com/emoto.agh/

  spotkanie on-line 17.04.2020 godz. 12:00-13:00:
  https://us04web.zoom.us/j/77847643249

   

   
 • 01 Kwietnia 2020

  Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej/inżynierskiej dla studentów 1-go stopnia.

  Prodziekan ds. studenckich dr hab. inż. Sławomir Zimowski wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (inżynierskiej) do 30.04.2020, dla tych Studentów, którzy otrzymali zgodę na takie przedłużenie w terminie wcześniejszym niż wyżej wymieniony. Decyzja jest (...)
  Prodziekan ds. studenckich dr hab. inż. Sławomir Zimowski wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (inżynierskiej) do 30.04.2020, dla tych Studentów, którzy otrzymali zgodę na takie przedłużenie w terminie wcześniejszym niż wyżej wymieniony. Decyzja jest podjęta gremialnie i nie wymaga składania ponownego podania. Jednocześnie informuję, że prowadzone są prace w sprawie wytycznych procesu dyplomowania w okresie ograniczonego funkcjonowania AGH.
   
 • 25 Marca 2020

  Informacja o zapomogach w związku ze stanem epidemii

  Zgodnie z pismem Pani Rektor prof. Anny Siwik studenci którzy w związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanem epidemii utracili źródło dochodów lub znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi z Funduszu stypendialnego zgodnie z Regulaminem (...)
  Informacja o zapomogach w związku ze stanem epidemii

  Zgodnie z  pismem Pani Rektor prof. Anny Siwik studenci którzy w związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanem epidemii utracili źródło dochodów lub znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi z Funduszu stypendialnego zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów AGH.

  Wniosek o zapomogę stanowi załącznik numer 4 ww. Regulaminu do pobrania ze strony pomoc socjalna.

  Na stronie DSS https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/zapomoga/ zamieszczone są zebrane informacje dotyczące zapomóg, które mogą pomóc w sporządzeniu i właściwym udokumentowaniu wniosku.

  W związku z ZARZĄDZENIEM Nr 17/2020 Rektora AGH z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie nadzwyczajnego stanu działalności Uczelni wnioski o stypendium można przesyłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału:
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, pawilon B2, p.1
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
  al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków
  z adnotacją "ZAPOMOGA" - umieszczoną powyżej adresu

  Wnioski łącznie z załącznikami można również złożyć dorgą mailową na adres: pkaluki@agh.edu.pl z kopią: krkolodz@agh.edu.pl.

   
Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.