Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Aktualności-ogłoszenia

 • 22 Września 2020

  STUDENCI I ROKU - Informacje organizacyjne

 • 21 Września 2020

  Informacja dot. terminu ogłoszenia minimalnych średnich ocen, uprawniających do otrzymania stypendium rektora

 • 21 Września 2020

  Stypendium Ministra składanie wniosków

  Wnioski o Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 przyjmowane będą do 24 września 2020 do godz. 12:00 r. w pokoju nr 1, paw. B2, w godzinach urzędowania dziekanatu studiów niestacjonarnych. Wniosek można również wrzucić do (...)

  Wnioski o Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 przyjmowane będą do 24 września 2020 do godz. 12:00 r. w pokoju nr 1, paw. B2, w godzinach urzędowania dziekanatu studiów niestacjonarnych. Wniosek można również wrzucić do skrzynki "sprawy socjalne" znajdującej się w Holu pawilonu B2.

  Wnioski o stypendium Ministra na AGH składane są zgodnie z §31.  Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wraz z wnioskiem należy złożyć zgłoszenie wniosku o stypendium Ministra do Rektora AGH. Wypełniony wniosek o stypendium Ministra oprócz wersji papierowej proszę przesłać w wersji źródłowej (docx) na adres krkolodz@agh.edu.pl.

  Zasady przyznawania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe określają przepisy:

  - art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)

  - rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658).

  - rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 2297)

  Szczegółowe informacje w tym formularz wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa:

  https://www.gov.pl/web/nauka/skladanie-wnioskow-o-stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

  oraz na stronie DSS AGH: https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-ministra/

   
 • 18 Września 2020

  Blok przedmiotów innowacyjnych UBPO

  W dniu 29 kwietnia br. w czasie zdalnego posiedzenia Rady Programowej Uczelnianej Bazy ds. Przedmiotów Obieralnych zdecydowano o włączeniu do oferty UBPO sześciu przedmiotów innowacyjnych do tworzonego bloku przedmiotów innowacyjnych na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021. (...)

  W dniu 29 kwietnia br. w czasie zdalnego posiedzenia Rady Programowej Uczelnianej Bazy ds. Przedmiotów Obieralnych zdecydowano o włączeniu do oferty UBPO sześciu przedmiotów innowacyjnych do tworzonego bloku przedmiotów innowacyjnych na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021. Poniżej lista zatwierdzonych przedmiotów:

  - Elastyczne Aplikacje Rzeczywistości Wirtualnej
  - Inżynieria odwrotna - technologie dla przemysłu 4.0
  - Opracuj i skomercjalizuj nową technologię
  - Prototypowanie z wykorzystaniem metod przyrostowych
  - Superhydrofobowe i superhydrofilowe powierzchnie i materiały
  - Technologie kosmiczne i komercjalizacja przestrzeni kosmicznej

  Na stronie Centrum Organizacji Kształcenia https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/ zostały ujęte najważniejsze kwestie dotyczące przyjętych przedmiotów:

  - informacje o planowanym uruchomieniu Bloku Innowacyjnego od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021,
  krótki opis każdego przedmiotu przygotowany przez koordynatorów przedmiotów,
  odnośnik do Sylabusa AGH opisującego wszystkie przedmioty z bloku.

   
 • 17 Września 2020

  Uroczyste posiedzenie Kolegium Wydziału z okazji rozpoczęcia kadencji nowych władz Wydziału

  W dniu 11 września 2020 r. o godz.11:00 odbyło się inauguracyjne uroczyste posiedzenie Kolegium Wydziałowego - Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. W trakcie uroczystości rozpoczynający kadencję Dziekan Wydziału dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH podziękował (...)

  W dniu 11 września 2020 r. o godz.11:00 odbyło się inauguracyjne uroczyste posiedzenie Kolegium Wydziałowego - Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

  W trakcie uroczystości rozpoczynający kadencję Dziekan Wydziału dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH podziękował profesorowi Antoniemu Kalukiewiczowi ustępującemu Dziekanowi za dwie kadencje owocnej pracy na rzecz Wydziału. Podziękowania za swoją pracę otrzymali również prodziekani prof. Edward Michlowicz prodziekan ds. Kształcenia, prof. Jerzy Wiciak prodziekan ds. Nauki, prof. AGH Sławomir Zimowski prodziekan ds. Studenckich oraz prof. AGH Krzysztof Kołodziejczyk prodziekan ds. Ogólnych.

  Więcej informacji w zakładce: "Z życia Wydziału"

   
 • 15 Września 2020

  Wybory do rad dyscyplin naukowych

  Wyniki wyborów do Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki dostępne pod adresem: http://www.imir.agh.edu.pl/pl/wydzial/wybory_rada_dyscypliny/

  Wyniki wyborów do Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki dostępne pod adresem: http://www.imir.agh.edu.pl/pl/wydzial/wybory_rada_dyscypliny/

   
 • 16 Września 2020

  Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Tymoteusza Turleja

  W dniu 23 września (środa) 2020 r. o godz. 12:00 w AGH, paw. B-II, Ip., sala 110 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Tymoteusza Turleja na temat: Badania procesu sedymentacji zawiesiny węglowej.

  Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Tymoteusza Turleja

   

   
 • 09 Września 2020

  Realizacja zajęć na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w semestrze zimowym 2020/2021

 • 02 Września 2020

  Informacje dotyczące świadczeń w roku akademickim 2020/2021

 • 31 Sierpnia 2020

  Przekazanie Urzędu Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - 31.08.2020 r.

   

   

   
 • 27 Sierpnia 2020

  Informacja nt. rejestracji prac dyplomowych magisterskich

   
  Informacja nt. rejestracji prac dyplomowych magisterskich

   

   
 • 17 Lipca 2020

  Inżynieria Mechatroniczna na I miejscu w Polsce w rankingu Perspektywy 2020

  W najnowszym Rankingu Studiów Inżynierskich PERSPEKTYWY 2020 kierunek studiów Inżynieria Mechatroniczna (AGH) prowadzony na Naszym Wydziale został uznany za NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW w POLSCE (w swojej grupie)!. Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn (AGH) został sklasyfikowany na 2-gim (...)
  Inżynieria Mechatroniczna na I miejscu w Polsce w rankingu Perspektywy 2020

  W najnowszym Rankingu Studiów Inżynierskich PERSPEKTYWY 2020 kierunek studiów Inżynieria Mechatroniczna (AGH) prowadzony na Naszym Wydziale został uznany za NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW w POLSCE (w swojej grupie)!. Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn (AGH) został sklasyfikowany na 2-gim miejscu, a kierunek Automatyka i Robotyka (AGH) /nowa nazwa Automatyka Przemysłowa i Robotyka/ został sklasyfikowany na 3-cim miejscu w swojej grupie.

  Tabele rankingowe dla poszczególnych kierunków studiów łącznie z  metodologią tworzenia rankingu można sprawdzić na stronie PERSPEKTYW:

  - tabela z rankingiem dla kierunku - Inżynieria Mechatroniczna (AGH) >>>

  - tabela z rankingiem dla kierunku - Mechanika i Budowa Maszyn (AGH) >>>

  - tabela z rankingiem dla kierunku - Automatyka i Robotyka (AGH) /nowa nazwa Automatyka Przemysłowa i Robotyka/ >>>


   
 • 13 Lipca 2020

  Wytyczne w sprawie odbywania i zaliczania obowiązkowych praktyk na WIMiR

 • 02 Lipca 2020

  Dodatkowe szkolenie BHP dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych

  Sekcja BHP AGH informuje o dodatkowym szkoleniu BHP w formie online dla studentów AGH (studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych), które odbędzie się w dniu: 3 lipca 2020 - piątek, godz. 17:00 Szkolenie dotyczy przede wszystkim studentów, którzy rozpoczęli studia w II semestrze (...)
  Dodatkowe szkolenie BHP dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych

  Sekcja BHP AGH informuje o dodatkowym szkoleniu BHP w formie online dla studentów AGH (studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych), które odbędzie się w dniu:

  3 lipca 2020 - piątek, godz. 17:00

  Szkolenie dotyczy przede wszystkim studentów, którzy rozpoczęli studia w II semestrze (marzec) 2020 roku a przyszli na AGH z innych uczelni oraz tych, którzy z różnych powodów nie odbyli jeszcze takiego szkolenia w roku akademickim 2019/2020. (był termin stacjonarny 28 lutego)

  Komunikat jest zamieszczony  na stronie  http://www.bhp.agh.edu.pl/

  Poniżej  zamieszczamy zasady dotyczące uzyskania zaliczenia z kursu:

  • Samodzielne zapisanie się do kursu dostępnego w linku: https://upel.agh.edu.pl/szkolenia/course/view.php?id=70, Hasło do kursu: student2000
  • Potwierdzenie w module "Obecność na szkoleniu" (poprzez zaznaczenie właściwej opcji).
  • Uczestnictwo w szkoleniu w formie "webinarium".
  • Samodzielne wydrukowanie w formacie A4 poziomo, wypełnienie i wysłanie dokumentu "Karta szkolenia studenta" do Sekcji BHP AGH.

  Dokument "Karta szkolenia studenta" z kodem paskowym jest do pobrania z konta kandydata w systemie rekrutacji AGH lub na stronie bhp agh:  http://www.bhp.agh.edu.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Karta_szkolenia_studenta_przepisanie_2017.pdf

   Kartę należy uzupełnić o datę zgodnie z dniem szkolenia oraz czytelnymi podpisami studenta.

  Wypełnić należy wszystkie części dokumentu.

  Wypełniony dokument należy przesłać za pomocą tradycyjnej poczty w kopercie (nie rozcinać części)

  na adres korespondencyjny Sekcji BHP AGH :

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków

   
 • 26 Czerwca 2020

  Dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH - Dziekanem Elektem

  Dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH od 1 września nowym Dziekanem WIMiR w kadencji 2020 - 2024. GRATULUJEMY ! tel. 12-617-31-28 e-mail: mendrok@agh.edu.pl Informacje zawarte w SKOS AGH > > >

  Dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH
  od 1 września nowym Dziekanem WIMiR
  w kadencji 2020 - 2024.

  GRATULUJEMY !
  tel. 12-617-31-28
  e-mail: mendrok@agh.edu.pl
  Informacje zawarte w SKOS AGH >>>


   
Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.